Går det att anmäla släkting för förtal när denne påstår allvarliga saker om annan släkting?

FRÅGA
En släkting (A) som påstår för andra släktingar att en person (B) i släkten smutskastat någon och sagt saker som inte har sagts.Släkting A hävdar dock att hon "fått höra" att denna person(B) har sagt allt detta och vägrar säga namn på vem som sagt det utan menar bara på att 5 syskon, någon eller flera av dessa ska ha sagt att denna person (B) uttalat sig så. Alla 5 syskon svär på heder och samvete att de aldrig hört denna person (B) uttala sig om detta som person (A) påstår sig ha hört att person (B) sagt. Det handlar om allvarliga saker som person (B) påstås ha sagt.Går det att anmäla detta för förtal? Inte första gången personen smutskastar vår familj med liknande saker, bland annat har detta fångats på video i vårt hem när denna person (A) ljuger saker vår andra familjemedlemmar och säger "säg inget till xxx" "säg inte att det är jag som har sagt det" och då har det handlat om helt påhittade saker.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Rekvisiten i brottet förtal

Att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning uppfyller brottet förtal (BrB 5 kap. 1 § första stycket).

Jag vet inte exakt vad person A påstår att person B har sagt för något men du skriver i alla fall att det rör sig om allvarliga saker. Men det faktum att person A verkar peka ut person B som klandervärd i sitt levnadssätt inför andra i släkten gör att person A kan göra sig skyldig till brottet förtal. Om det som person A säger om person B är mycket allvarliga saker som går emot de sociala värderingar som finns i er släkt eller liknande så talar det för att uppgiften är ägnad att utsätta person B för andras missaktning. Detta innebär att om person A vet om att det som sägs om person B får andra i släkten att reagera och tycka annorlunda (på ett negativt sätt) om person B så utsätts person B för släktens missaktning.

Måste finnas uppsåt

För att person A överhuvudtaget ska kunna göra sig skyldig till brottet förtal så måste person A ha uppsåt (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Det innebär att person A måste ha haft en avsikt med att säga dessa saker om person B och varit medveten om att detta skulle medföra att andra i släkten tänker annorlunda om person B.

Ibland kan förtal vara försvarligt

Om det är så att person A var skyldig att uttala sig om person B eller det annars varit försvarligt att säga de saker som har sagts om person B och det som sagts har varit sant så gör inte person A sig skyldig till förtal (BrB 5 kap. 1 § andra stycket). Utifrån det du skriver så finns det inget som tyder på att person A har varit skyldig att uttala sig om person B. Ett typiskt exempel på när någon är skyldig att lämna uppgifter är sanningsplikten för vittnen under en rättegång. Eftersom jag inte vet exakt vad som har sagts om person B så har jag svårt att göra en bedömning kring om det annars kan ha varit försvarligt. Däremot skriver du att ingen av de fem syskonen har hört person B säga de saker som person A påstår vilket skulle kunna tala för att uppgifterna som person A uttalar inte är helt sanna.

Utifrån det du har skrivit så skulle person A kunna ha gjort sig skyldig till brottet förtal men det beror som sagt lite på vad exakt som har sagts om person B.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1116)
2021-01-26 uttalande om ett egendom kan vara ful
2021-01-25 Kan en förening dömas för förtal?
2021-01-25 Förolämpning?
2021-01-24 Min dotter anklagar mig för sexuella trakasserier och skriver detta på Facebook, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (88529)