Går det att ändra en dom om underhållsbidrag?

2020-03-26 i Underhåll
FRÅGA
Hej, om man fått ett domslut på att man ska betala underhåll med ett ex antal tusenlappar och förutsättningarna ändras i livet att man blir av med sitt jobb för ett exempel. Man har helt enkelt inte råd att betala samma underhåll. Hur gör man? Går det att ändra domslutet och i så fall hur gör man?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ja, det är möjligt att ändra en dom om underhållsbidrag i efterhand, om den underhållsskyldiges underhållsförmåga har förändras.

Jämkning av underhållsbidrag

En ändring görs genom att påkalla jämkning av underhållsbidraget, föräldrabalken 7 kap. 10 § första stycket. Det krävs en betydelsefull förändring i de ekonomiska förhållandena, som inte gick att förutse då bidraget bestämdes, för att jämkning ska beviljas. Det ska vara en varaktig förändring.

Skulle det ha gått mer än sex år sedan bidraget fastställdes lättar kravet på en förändring i den ekonomiska förmågan. Beloppet kan då omprövas utan att den ekonomiska situationen har ändrats för den underhållsskyldige, föräldrabalken 7 kap. 10 § tredje stycket.

Domstolen kan besluta om ändring av underhållsbidraget

Tingsrätten kan pröva om underhållsbidraget ska jämkas. Det sker genom att du väcker talan vid domstolen och yrkar på jämkning av underhållsbidraget.

Om det är möjligt kan du och den andra föräldern själva komma överens om att ändra underhållsbidraget

Givetvis kan du och föräldern som har barnet boende hos sig själva komma överens om att ändra underhållsbidraget, utan domstolens inblandning. Det förutsätter att ni når en samförståndslösning och skriver ett avtal där det nya underhållsbidraget regleras.

försäkringskassans webbsida finns bra information om hur du beräknar ett underhållsbidrag och avtalsmallar ni kan använda er av. Du kan även kontakta din kommun. Vissa kommuner erbjuder hjälp och stöd för föräldrar i frågor om underhållsbidrag, exempelvis i form av ett samarbetssamtal.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Tveka inte att ställa en ny fråga om du har fler funderingar. För att få ett garanterat svar rekommenderar vi att du använder dig av expresstjänsten.

Vänligen,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (973)
2020-09-18 Är det möjligt att begära underhåll retroaktivt?
2020-09-10 Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?
2020-09-09 Hur många år tillbaka kan jag behöva betala underhållsbidrag?
2020-09-07 Kräva underhåll retroaktivt

Alla besvarade frågor (84133)