Gallringstid skyddstillsyn

2016-01-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej...jag dömdes för rånförsök år 2011 och detta hindrar mig nu från att söka speciella jobb. När kan jag räkna med att den tas bort? om 5 år?om 10 år? ska även tilläggas att jag dömdes till skyddstillsyn på 2+1 år. Tilläggas ska också att jag dömdes till skadestånd till 3 personer a 5000 kr.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Uppgifter i belastningsregistret gallras (rensas ut) med olika intervall beroende på en rad aspekter, bland annat vilken påföljd man dömts för.

Enligt lagen om belastningsregister17 § punkt 4 så så gallras en skyddstillsyn eller villkorlig dom 10 år efter domen om du var över 18 år vid brottet, eller efter fem år efter domen om du var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Observera att enligt 18 § så om man döms igen (undantag penningböter) så gallras inte den gamla uppgiften förrän den nya uppgiften gallras. Så skulle du efter nio år dömas igen, kommer domen för rånförsöket inte att gallras förrän det nya brottet gallras (och hur snart det görs beror på påföljden etc). Längsta tid innan gallring är dock 20 år.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2506)
2020-12-04 Rådgivning inom straffrätt
2020-12-03 Måste man hjälpa att barn som trillat?
2020-12-03 Kan åtal väckas mot en avliden och blir då dennes arvingar återbetalningsskyldiga?
2020-12-02 Försvinner brotten helt vid gallring från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (86931)