Gallringstid av en uppgift i belastningsregistret

2020-01-29 i Påföljder
FRÅGA
grov rattfylla hur länge är det kvar i belastningsregistret
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsregler för när en uppgift om ett begånget brott försvinner från registret regleras i lagen om belastningsregister. Det som är avgörande för hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret är påföljden (straffet) för brottet.

Brottet grovt rattfylleri återfinns i lagen om straff för vissa trafikbrott. Påföljden vid grovt rattfylleri är fängelse i högst två år (4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott). Påföljden kan komma att bli en annan med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Domstolen gör nämligen en helhetsbedömning av varje enskilt fall när de ska fastställa en påföljd. Jag kommer emellertid att redogöra för vad som gäller om personen i fråga har blivit dömd till fängelse.

En uppgift om fängelse i belastningsregistret gallras 10 år efter frigivningen (17 § p. 1 lagen om belastningsregister). Det här innebär alltså att om en person har blivit dömd till fängelse för grovt rattfylleri, kommer denna uppgift att försvinna från belastningsregistret 10 år efter att straffet har avtjänats. Det som emellertid ska beaktas är att om det före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1309)
2020-09-16 Försvarsmaktens krav för rekrytering
2020-09-10 Kombineras villkorlig dom alltid med dagsböter?
2020-09-08 Vad är straffskalan för tillgrepp av fortskaffningsmedel?
2020-09-04 När försvinner uppgifter om brott från Lexbase?

Alla besvarade frågor (84129)