Gallringsregler för villkorlig dom och dagsböter

2020-05-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej,Har ställt en annan fråga tidigare. Men glömde lägga till detta.Jag har blivit dömt för köp av sexuella tjänster i domstolen. Straffet blev att jag fick böter och villkorlig dom. Jag blev dömd i år när jag är 26 år gammal. Hur länge kommer pricket att gallras bort? HälsningarTariq
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge dagsböter och den villkorliga domen kommer vara synlig i ditt belastningsregister, dvs när de gallras.

Hur länge finns böter och villkorlig dom kvar i belastningsregistret?

Enligt 17 § p. 9 lagen om belastningsregister ska böter gallras från belastningsregistret fem år efter dagen för beslutet, domen eller godkännandet av strafföreläggande.

Enligt 17 § p. 4 lagen om belastningsregister ska en villkorlig dom tas bort 10 år efter dagen för domen eller beslutet. Om personenen var under 18 år vid tidpunkten för brottet är det fem år som gäller.

Sammanfattning

Om du blivit dömd för köp av sexuell tjänst och påföljden bestämts till dagsböter och villkorlig dom, så kommer båda uppgifterna vara synliga i ditt belastningsregister i 10 år, från och med dagen för domen eller beslutet. Viktigt att poängtera i sammanhanget är att om du skulle begå ett nytt brott under dessa 10 år, som leder till annat än penningböter (exempelvis dagsböter, fängelse, villkorlig dom osv), blir alla tidigare uppgifter kvar tills tiden för gallring av det nya brottet.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1532)
2021-06-16 Kan en arbetsgivare begära utdrag ur misstankeregistret?
2021-06-13 Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?

Alla besvarade frågor (93196)