Gallring ur misstankeregistret

2017-12-06 i Polis
FRÅGA
Hej! Det är så att jag fick veta att jag förekommer mistankeregistret, när jag ansökte min medborgareskap. Innan dess visste jag ingenting om att jag förekommer mistänkeregistret. Det Som jag är misstänkt är våld och förgripelse mot tjänstman. Nu har det gått två år sedan, från det datumet jag blev inskriven i mistankeregistret. Ingen åtal har väcktes och jag skulle inte heller veta något om det inte vore pga min medborgarskap ansökan. Min fråga är då hur länge får man stå i misstanke registret utan någon åtal väcks?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler kring misstankeregistret återfinns i lag om misstankeregistret (här). Enligt 1 § ska polisen föra ett register för personer som är skäligen misstänkta för brott.

Du undrar hur länge en person ska stå kvar i misstankeregistret. Svaret på den frågan hittar man i 13 § som stadgar att en uppgift i misstankeregistret ska gallras bland annat om en förundersökning har avslutats utan att åtal har väckts med anledning av misstanken.

Enligt juridisk litteratur innebär gallring att registreringen upphör, det vill säga att uppgifterna raderas i registret. En registrering i misstankeregistret får inte pågå under längre tid än från det att misstanken uppstår till dess att skuldfrågan är avgjord. Om en förundersökning eller åtal för det misstänkta brottet läggs ner är således skuldfrågan avgjord.

Utifrån din fråga så ger jag följande svar: Enligt lagen ska en registrering gallras om en förundersökning har avslutats utan att åtal har väckts. Du har skrivit att inget åtal har väckts och under förutsättning att förundersökningen även har lagts ner så ska du inte enligt min bedömning finnas i misstankeregistret.

Om du har fler frågor råder jag dig att kontakta polisen, vänligen se länken nedan där kontaktuppgifter finns:

Polisen

Hoppas detta gav klarhet!

Vänligen,

Anton Magnusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (371)
2021-11-30 Polisers rapporteringsskyldighet
2021-11-12 Gallring av uppgifter i belastningsregister
2021-11-08 Kan det räknas som en LOB om man blir hemskjutsad av polisen?
2021-11-08 Är det lagligt att använda och sälja pepparspray?

Alla besvarade frågor (97608)