Gallring ur belastningsregistret

2016-09-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur länge finns en 6 timmars kvar i ens register?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du syftar på ett omhändertagande till förhör, där polisen får hålla kvar den som omhändertagits i högst sex timmar. Bestämmelserna om gallring, dvs. borttagning ur belastningsregistret, finns i 16-18 §§ lagen om belastningsregister. Det är svårt att svara på exakt vad som gäller utifrån din frågeställning, eftersom gallringen beror på påföljden och personens ålder vid brottet. En åtalsunderlåtelse exempelvis (dvs. en åklagares beslut att inte väcka åtal trots att ett brott är bevisat) finns kvar i registret i 10 år för vuxna och 3 år för personer under 18 år (för minderåriga kallas det straffvarning) och gallras sedan bort automatiskt, förutsatt att inget ytterligare brott begås.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2498)
2020-11-29 Återfall i brott
2020-11-29 Falsk angivelse
2020-11-27 Varför har banken fryst mitt bankkonto?
2020-11-27 Preskriptionstidens start vid brott.

Alla besvarade frågor (86711)