Gallring och skadestånd

2020-05-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej,Jag undrar om någon myndighet har tillgång till tidigare belastningsregister även efter gallring skett, eller är man helt borttagen när tiden löpt ut? Jag tänker exv på polismyndigheten, säkerhetspolisen och åklagarmyndigheten.MvhM
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sedan gallring skett i enlighet med 16–17 § lagen om belastningsregister ska den varit registrerad där vara helt borttagen från belastningsregistret. Om uppgifter inte är det har den registrerade rätt till skadestånd för de skador och den kränkning av den personliga integriteten som orsakats av den felaktiga behandlingen (20 § samma lag).

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1277)
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?
2021-03-31 Vad är rättspraxis?

Alla besvarade frågor (91059)