Gallring i belastingsregistret

2015-07-16 i Polis
FRÅGA
Jag har en fråga kring gallring i belastningsregistret. Så här ser det senaste avsnitt ut för mig:Dom 2006-06-07, B 132/06, Göta hovrätt avd 3Laga kraft 2006-01-05, B 3392/05, tr rotel 3Är det i juni eller januari 2016 som jag kan se fram emot en gallring?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Tingsrättens dom i ditt mål kom 5 januari 2006 och ersattes av hovrättens dom den 7 juni 2006. Av lagen om belastningsregister så framgår i 16 och 17 §§ när gallring i belastningsregistret ska ske.

Beroende på vilken slags påföljd du fått för brottet så gäller olika tider för gallring vilket du säkert redan uppmärksammat.

Nedan följer endast några exempel på gallringstider utifrån några olika påföljder. Att ge ett exakt svar är svårt då jag inte vet vilken påföljd du dömts till, eftersom gallringstiderna är beroende av påföljd. Jag har iallafall utgått ifrån att du varit över 18 år när brottet begåtts.

Skulle du ha dömts till fängelse så sker gallringen 10 år efter frigivningen, vilket följer av 17 § 1 p. i lagen om belastningsregister.

Vid påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn gallras istället uppgifterna 10 år efter domen, vilket framgår av 17 § 4 p. i samma lag. Vad som avses med datumet för domen blir i ditt fall datumet för hovrättsdomen, i och med att en dom från hovrätten ersätter domen från tingsrätten.

Datumet för domen är avgörande även för påföljden ungdomsvård, vilket framgår av 6 p.

Handlar det istället om sluten ungdomsvård så gallras uppgiften 10 år efter att påföljden helt har verkställts, vilket du kan läsa i 5 p.

Alla olika tidsfrister finns att läsa i 17 § i lagen om belastningsregister vilken du hittar (här)

Jag hoppas att jag med detta besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (272)
2020-07-06 Vad gör man om polisen inte tar upp anmälan?
2020-06-29 Kan jag sälja beslagtaget gods som återlämnats?
2020-06-25 Hur påverkar omhändertagande enligt LOB en villkorlig dom?
2020-06-16 Får man ifrågasätta polisens ingripanden?

Alla besvarade frågor (81877)