Gallring från belastningsregistret vid ungdomsvård som påföljd

2020-02-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hejsan,Min dotter blev dömd för ringa narkotikabrott då hon var 16 år gammal. Påföljd: Ungdomsvård. Är det från det att domen vunnit laga kraft som tiden räknas fram till att anmärkningen ska försvinna ur belastningsregistret?Om påföljden varken blev böter eller fängelse, hur länge finns då anmärkningen kvar i registret?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 17 § lagen om belastningsregister (se här) står det i punkt 6 att ungdomsvård gallras fem år efter domen, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten. Tiden ska alltså räknas från det datum domen meddelades eller avkunnades.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2318)
2020-03-31 Säkerhetsbrott
2020-03-31 Ansökan om nåd vid livstidsfängelse
2020-03-31 Straffbara förstadier till fullbordat brott
2020-03-31 Utdrag ur belastningsregistret för arbete på HVB-hem

Alla besvarade frågor (78697)