Gallring av uppgifter i belastningsregistret

2019-10-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur länge finns man kvar i belastningsregistret efter grovt bedrägeri och grovt rånVillkorlig dom och böter Och 14 månaders fängelse för grovt rån
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är påföljden, d.v.s. straffet, som avgör hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret.

Fängelsestraff raderas ur belastningsregistret 10 år efter personen frigivits (se Lagen om belastningsregister 17§ 1 st. 1 p.). Uppgifter om villkorlig dom tas som regel bort 10 år efter domen (se 4 p.) men ifall det finns övriga uppgifter i belastningsregistret kommer även denna uppgift vara kvar så länge den eller de andra uppgifterna är kvar. Samma sak gäller om det före utgången av ovannämnda tidsfrister tillkommer en ny anteckning beträffande samma person. Då blir samtliga uppgifter kvar tills även denna uppgift ska gallras enligt lag. Undantaget är om den nya anteckningen avser penningböter.

Det finns dock en bortre gräns för hur länge uppgifter får finnas kvar i belastningsregistret. En uppgift ska gallras senast tjugo år efter den dom eller det beslut som föranledde att uppgiften fördes in i registret. När det gäller fängelsestraff gäller dock att personen i fråga måste ha frigivits och att ovannämnda tidsfrist på 10 år har löpt ut (se Lagen om belastningsregister 18§ 2 st.)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2397)
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång
2020-08-02 Hur sker gallringen från belastningsregistret?
2020-07-31 Är fällknivar utan egg olagliga?
2020-07-31 När gallras misstankeregistret?

Alla besvarade frågor (82603)