Gallring av uppgifter i belastningsregistret

2019-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om en person döms för tjänstefel och påföljden blir dagsböter. Hur länge blir det då synligt i belastningsregistret och är det något som brukar påverka vid utdrag i registret vid en frågan från en arbetsgivare?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3§ 1p. Lag om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i frågan har döms till. Av frågan framgår att påföljden är dagsböter vilket innebär att det kommer att finnas kvar i belastningsregistret i fem år efter domen (17§ 1p. Lag om belastningsregister).

Huvudregeln är att det bara är du som kan begära utdrag ur belastningsregistret om dig själv. Du har rätt att få ut ett begränsat registerutdrag utan kostnad bland annat om det behövs för att du ska få tillstånd att resa i ett annat land och i vissa yrken i vilka man arbetar med barn och ungdomar (9§ 1p. Lag om belastningsregister). Även vissa myndigheter har rätt att få ut uppgifter om dig (6§ 1p. Lag om belastningsregister). Däremot har inte en arbetsgivare någon rätt att få ut uppgifter om dig ur belastningsregistret.

Dock finns det inget förbud mot att undersöka om någon är tidigare dömd därför kan en arbetsgivare inför rekrytering begära att den arbetssökande lämnar in en kopia av utdraget. Vilka uppgifter som framgår av registerutdraget stadgas av förordningen om belastningsregister och varierar beroende på vem som begär ut registerutdraget.

Med vänliga hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
DE Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 15:44
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2215)
2019-10-17 Vad kan jag göra om jag vill att en person slutar kontakta mig?
2019-10-15 Var vänder man sig om man önskar besöka en person i fängelse?
2019-10-12 Hur ska man agera när grannar bråkar?
2019-10-08 Är det lagligt att ha en machete kniv hemma hos sig?

Alla besvarade frågor (73759)