Gallring av uppgift i misstankeregistret

2016-01-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, jag har för en tid sedan blivit anklagad av min förra sambo att jag skulle ha misshandlat våran gemensamma son. I ena fallet så blev det nedlagt innan rättegång, i det andra fallet som ledde till rättegång så blev jag friad i brist på bevis. Min fråga är. Är jag med i misstankeregistret?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utifrån vad du berättar så uppfattar jag det som att det rör sig om anklagelse för två olika misshandelsgärningar och att du var skäligen misstänkt för brott i båda fallen. Utifrån din beskrivning av saken så framgår det inte på exakt vilket sätt det ena fallet lades ner ”innan rättegång”, men oavsett om polisens förundersökning avslutades utan att åtal väcktes eller om åtalet med anledning av misstanken mot dig lades ner så ska uppgifterna om dig i misstankeregistret ha gallrats ut genom radering. Detta framgår av Lag (1998:621) om misstankeregister 13 § första stycket, punkt 1-2.

I det andra fallet så förutsätter jag att den friande domen har vunnit laga kraft, det vill säga att tiden för talan mot domen har löpt ut. Eftersom den friande domen har vunnit laga kraft, och domen har meddelats med anledning av misstanken mot dig, så ska uppgifterna om dig i misstankeregistret angående detta fall ha gallrats ut genom radering (Lag om misstankeregister 13 § första stycket, punkt 3).

Med andra ord så ska det inte längre finnas några uppgifter om dig i misstankeregistret angående de två fallen.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2472)
2020-10-31 Är det okej att fotografera på allmän plats?
2020-10-31 Är det tilltet att köpa ett träsvärd?
2020-10-29 Syns en nedlagd förundersökning i mitt belastningsregister?
2020-10-28 Kan man anmäla någon flera år efter att brottet har begåtts?

Alla besvarade frågor (85738)