Gallring av tredskodom i kreditupplysningen

FRÅGA
HejHur länge syns en tredomskod i kreditupplysningen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Information om när kreditupplysningsuppgifter försvinner finns i kreditupplysningslagen (se här). Enligt 8 § ska en uppgift om en fysisk person ska tas bort när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vidare ska en uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare gallras senast tre år efter den dag då den omständighet inträffade.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (382)
2020-03-27 Misstagsbetalning/Condictio indebiti
2020-03-27 Behöver namnteckning på skuldebrev bevittnas?
2020-03-18 Vad innebär uttrycket "betalning av lånet ska ske vid anfordran" i ett skuldebrev?
2020-03-09 Erkännande och verkställighet av svensk dom i annat EU-land

Alla besvarade frågor (78712)