Gallring av belastningsregistret

2016-01-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Tas data bort från belstningsregistret efter x antal år?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Ja belastningsregistret gallras, dvs information tas bort, över tid. Hur lång tid det tar innan en uppgift gallras varierar. Enligt Lag (1998:620) om belastningsregister 16-18 §§ så kan man se att om man t ex frikänts från ett brott, en dom upphävts eller den straffade avlidit så gallras uppgiften direkt, och när det handlar om att man dömts till påföljd så gallras registret efter 5 alternativt 10 år beroende på brott och straff. Om man återigen döms för brott så gallras inte den gamla uppgiften förrän den sista uppgiften gallras. För de under 18 år är det som regel en kortare gallringstid än för de över 18 år. Den absolut längsta gallringstiden är 20 år. Observera att tiden oftast börjat löpa från dom eller beslut, inte från själva händelsen/brottet. När det gäller fängelse, sluten ungdomsvård och rättspsykiatrisk vård löper tiden från det att straffet avtjänats.

Att exakt gå in på gallringstiderna i olika fall blir för omfattande, men här kan du själv se lagen.

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2503)
2020-12-02 Försvinner brotten helt vid gallring från belastningsregistret?
2020-12-01 Kan kungen åtalas eller avsättas?
2020-11-30 Vad har man för rättigheter som misstänkt för ett brott?
2020-11-30 Påverkar böter i mitt belastningsregister mina arbets- och resmöjligheter?

Alla besvarade frågor (86869)