​Gallring av belastningsregistret

2015-11-18 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag har en dom för grov rattfylla och undrar hur länge min prick finns kvar i belastningsregistret?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Att man har en ”prick i belastningsregistret” innebär att man finns med i belastningsregistret. Hur länge man finns kvar i registret beror på vilken påföljd man dömts till. Regleringen om detta finns i Lag om belastningsregister och där framgår det hur länge det tar innan en uppgift gallras vilket innebär att uppgiften förstörs och därmed försvinner från registret.

Gällande ditt fall så vet jag inte vad påföljden, det vill säga straffet, blev men det som kan sägas är att:
Om påföljden blev fängelse finns ”pricken” kvar i tio år efter frigivningen enligt 17 § 1 p och om påföljden i stället blev skyddstillsyn eller villkorlig dom finns ”pricken” kvar i tio år efter domen enligt 17 § 4 p.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1245)
2020-06-06 Fråga om böter
2020-06-03 Är mitt bidragsbrott preskriberat?
2020-06-03 Hur stor är sannolikheten att dömas till fängelse för grov misshandel?
2020-06-03 Vad händer om någon vägrar att utföra samhällstjänst?

Alla besvarade frågor (80710)