Gallring av belasningsregister

2016-03-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej jag undar om man har gjort en stöld och fick 30 dagars ungdomstjänst, då är det 5 år i belastningsregistret eftersom jag var under 18, men har även en prick för olovlig körning, gör det skillnad om stöld brottet försvinner om 5 år då ? bara 1 månad kvar tills det försvinner ifall det är som jag hoppas.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om gallring av en persons belastningsregister hittar du i Lag (1998:620) om belastningsregister. I 17 § stadgas det precis som du redovisat att uppgifter om ungdomstjänst gallras fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Brottet olovlig körning (här) straffas normalt med böter. Enligt tidigare nämnda lag om belastningsregister gallras även böter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot.

Om jag förstår det rätt har du begått ett nytt brott efter det att du dömts för stöld. Då kan i vissa fall bestämmelsen i 18 § slå till. Denna bestämmelse stadgar att om det före utgången av den tid som anges i 17 § har gjorts en ny anteckning i registret beträffande samma person, skall ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem skall finnas kvar i registret. Detta skall dock inte gälla om den nya anteckningen avser penningböter.

Innebörden av detta är då att gallringen av uppgifterna rörande ungdomstjänsten, trots den senare anteckningen, sker efter fem år då du förmodligen endast fått penningböter för den olovliga körningen. Uppgifterna om den olovliga körningen finns emellertid kvar i fem år efter föreläggandet.

Fick du svar på din fråga?