Gäller yttrandefriheten mellan individer?

FRÅGA
Hej!Jag tar upp en situation där en förespråkare för kyrkan tar upp att hon kunde bevisa att bibeln var sann. Hon kunde även skicka länkar som stödde hennes teori. När jag delade mina åsikter som pekade på det motsatta sa hon att jag var farlig och att det jag sa var farligt. Hon ifrågasatte mina åsikter och tyckte jag borde läsa bibeln istället för att sprida falska rykten. I efterhand upplever jag att hon begränsar min yttrandefrihet och min frihet att få tala min åsikt enligt lagen om yttrandefrihet.Vad har jag för rättigheter och bör jag polisanmäla? " YttrandefrihetVar och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten."
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att 2 kap. 1 § punkt 1 i regeringsformen reglerar yttrandefriheten. Detta skydd gäller dock endast gentemot "det allmänna". Det "allmänna" är ett omfattande begrepp som syftar på all statlig verksamhet, exempelvis myndighetsutövning. Skyddet för yttrandefriheten gäller alltså inte mellan individer, såvida inte en enskild agerar för statens räkning. Det är endast när det allmänna begränsar yttrandefriheten som skyddet i regeringsformen kan aktualiseras. Därför kan det bli svårt att få framgång med en polisanmälan i detta fall då det inte är brottsligt att kritisera och ifrågasätta en annan persons åsikt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (887)
2021-06-12 Vad får styrelsen i en samfällighetsförening besluta om?
2021-06-08 Får 16 årig amerikan köra bil i Sverige?
2021-06-03 Vad betyder de lege ferenda och de lege lata?
2021-06-02 Precedensreglernas ordning

Alla besvarade frågor (93136)