Gäller uppsägningstiden som framgår av mitt anställningsbevis vid provanställning på arbetsplats utan kollektivavtal?

FRÅGA
Hej!Jag är provanställd i 6 månader på ett företag som ej har kollektivavtal. På mitt anställningsbevis som jag har skrivit på har jag två månaders uppsägningstid. Jag vill nu säga upp mig och helst gå så snart som möjligt, gäller anställningsbeviset och de två månaderna eller är det LAS och andra regler som gäller eftersom de saknar kollektivavtal?Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enkla svaret är att uppsägningstiden i ditt anställningsbevis gäller.

Uppsägningstiden i anställningsavtalet gäller

Eftersom du och din arbetsgivare har kommit överens i avtal om två månaders uppsägningstid gäller detta framför reglerna i lag om anställningsskydd (LAS). Detta eftersom avtalet inte inskränker dina lagstadgade rättigheter som arbetstagare (jämför 2 § 2 stycket).

Enligt lagen om anställningsskydd har man som arbetstagare nämligen inte rätt till någon uppsägningstid vid provanställning, förutom att arbetsgivare vid uppsägning från dennes sida behöver meddela om uppsägning på grund av personliga skäl minst två veckor i förväg (30 §).

Att du och din arbetsgivare har avtalat om två månaders uppsägningstid är alltså inget som inskränker din lagstadgade rätt. Tvärtom har ni avtalat om mer uppsägningstid än vad som uppställs i lagen. Alltså gäller ert avtal.

Har arbetsgivaren gjort något allvarligt?

En arbetstagare kan i vissa fall frånträda sin anställning med omedelbar verkan, men då krävs det att arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren (4 § tredje stycket). Denna möjlighet blir alltså bara aktuell vid allvarliga saker såsom att arbetsgivaren dröjt med att betala ut lön en längre tid, om hen har begått brott mot arbetstagaren m.m.

Mitt råd

Prata med din arbetsgivare och fråga om hen behöver ha kvar dig under hela den avtalade uppsägningstiden. Uppsägningstid är främst ett skydd för arbetstagare, och det är inte säkert att arbetsgivaren behöver ha kvar dig så länge som två månader. Det är bra att du har en öppen dialog med din arbetsgivare oavsett.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Klara Sandrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1891)
2021-11-28 Uppsägningstid vid provanställning
2021-11-27 avslut av provanställning
2021-11-22 Vad finns det för formkrav på ett anställningsavtal och ett uppsägningsbesked?
2021-11-20 Gäller uppsägningstiden i LAS eller i anställningsavtalet?

Alla besvarade frågor (97418)