Gäller uppsägningstiden i anställningsavtalet?

FRÅGA
Hej!Min dotter har en tillsvidareanställning fr o m 26/9 2017. Hon vill säga upp sig idag, 4/12. Enligt anställningsavtalet står det 3 mån uppsägning. Vad gäller?Tack på förhand
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att uppsägningstiden i anställningsavtalet gäller.

Eftersom din dotter har en tillsvidareanställning kan den sägas upp av både henne och arbetsgivaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid (lag om anställningsskydd 4§).

En arbetstagare är bunden enligt lag till minst en månads uppsägningstid (lag om anställningsskydd 11 §). Det finns dock inget som hindrar att din dotter och hennes arbetsgivare har avtalat om längre uppsägningstid. Eftersom avtal ska hållas är din dotter alltså bunden av den avtalade uppsägningstiden på tre månader.

En arbetstagare kan i vissa fall frånträda sin anställning med omedelbar verkan (lag om anställningsskydd 4 §). Denna möjlighet blir dock bara aktuell vid allvarliga saker såsom att arbetsgivaren dröjt med att betala ut lön en längre tid eller om hen till exempel har begått brott mot arbetstagaren.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Klara Sandrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?