Gäller uppsägningstid vid timanställning?

FRÅGA
HejMin sambo arbetade som timanställd på ett ställe. Han ville sedan sluta för att han hittat ett annat jobb nu i sommar. När han säger att han vill sluta efter han jobbat klart alla pass som han har tilldelats så säger dem att han har en månads uppsägningstid. Nu har han inte fått någon lön!Har de rätt att göra så? De hade inte gett honom några fler pass så han arbetade klart det han hade. Är rätt förbannad på det stället just nu....
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor gällande en anställning såsom olika anställningsformer och uppsägningstid regleras främst i Lagen om anställningsskydd, vilken förkortas LAS.

Timanställning är en visstidsanställning

Det finns inte i lagen en anställningsform som omfattar vad som benämns som en "timanställning", istället betraktas den vanligen som en allmän visstidsanställning enligt 5 § p.1 LAS. En visstidsanställning innebär att varje arbetstillfälle räknas som en anställning och lön utbetalas enbart för dem arbetstillfällena.

Istället för ett anställningsavtal med villkor som gäller under en lång anställningsperiod så aktualiseras arbetstagarens såväl som arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter enbart vid arbetstillfällena. En arbetstagare är bunden att arbeta vid de överenskomna tiderna (exempelvis ett schema) och arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön och inte ta bort dem överenskomna tillfällena utan medgivande. Då parterna inte är bundna utöver de överenskomna arbetstillfällena har arbetstagaren rätt att tacka nej till arbete och arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda något ytterligare arbete.

Vilken uppsägningstid gäller?

Konsekvens av att personen enbart räknas som anställd vid de tillfällen den jobbar är att det inte kan finnas en uppsägningstid. Det skiljer sig från den annars lagstadgade uppsägningstiden om minst 1 månad (11 § LAS).

Den regeln kan åsidosättas genom kollektivavtal eller parternas anställningsavtal. Då avtalsfriheten är stark även inom arbetsrätten får parterna lov att avtala om vilken uppsägningstid de vill, under förutsättning att uppsägningstiden inte blir till större nackdel än den lagstadgade för sådana fall gäller den.

Vad gäller i din situation?

Normalt sett för en timanställd så finns det ingen uppsägningstid, vilket innebär att din sambo får lov att avsluta anställningen när han inte längre har avtalade arbetspass hos arbetsgivaren. I annat fall är han bunden att arbeta vid dem tillfällena enligt överenskommelse. Om arbetsgivaren hävdar att det finns en uppsägningstid, måste den finnas reglerad i ett avtal eller anställningsöverenskommelse mellan dem och honom. Parter kan också avtala om olika villkor för uppsägning, men detta måste också vara reglerat särskilt mellan parterna då. Om det inte är det, så finns ingen uppsägningstid. Jag råder därför honom att kolla upp vad han har för avtal med arbetsgivaren och om där finns något särskilt reglerat. Om ja, är det vad som står i avtalet som gäller.

Vidare vet jag inte om jag tolkar situationen rätt, men en arbetsgivare har aldrig rätt att hålla inne lön för redan arbetad tid. Om det är vad de gör, kan din sambo exempelvis vända sig till sitt fackförbund för hjälp.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1721)
2021-03-06 Kan jag bli uppsagd på grund av tidigare brottslighet?
2021-03-05 Kan jag bli avskedad om jag har sex med en kollega på jobbet?
2021-03-03 Kan jag avsluta provanställning innan jag börjat?
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?

Alla besvarade frågor (89960)