Gäller uppsägningstid vid provanställning?

FRÅGA
Hej,Givet nedan skrivelse, två frågor1. Kan ett avtal utformas likt nedan i linje med lagen om anställningsskydd? Tänker på provanställning under inledande del av avtalet om 2 veckor eller gäller alltid 1 månad enligt LAS oavsett?2. Givet skrivelsen "Överenskommelser kring anställningen kanske per e-post" kan då även uppsägning ske per email eller är det rekommenderad post/personligen/e-sign som gäller?***Anställningstid: Överenskommelse om allmän visstidsanställning (timanställd) med start senast 2019-XX-XX och somlängst till och med 2021-05-31. Under den inledande perioden fram till 2019-XX-XX kan avtalet sägas upp i förtid med 14 dagars ömsesidig uppsägningstid ifrån båda parter under avtalsperioden i enlighet med 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd med tillämpning om tidsbegränsad anställning. Därefter råder 30 dagars ömsesidig uppsägningstid. Överenskommelser kring anställningen kanske per e-post. ***Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vid en provanställning enligt 6 § LAS gäller ingen uppsägningstid, utan arbetsgivaren kan när som helst avbryta en provanställning. Tidsfristen på 14 dagar i ditt anställningsavtal tar förmodligen sin utgångspunkt i regeln i 31 § LAS, vilken stadgar att en arbetsgivare som vill avbryta provanställningen i förtid måste informera arbetstagaren om detta fjorton dagar i förväg. Skrivelsen är alltså i enlighet med LAS.

En uppsägning ska vara skriftlig (se 8 § första stycket LAS). Motsvarande krav finns inte på en sådan underrättelse om avbrytande av provanställning i förtid i enlighet med 31 § LAS. Om din arbetsgivare skulle avbryta din provanställning i förtid är det således tillräckligt att det sker via e-post.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96471)