Gäller uppsägningstid vid provanställning?

FRÅGA
Hej,Givet nedan skrivelse, två frågor1. Kan ett avtal utformas likt nedan i linje med lagen om anställningsskydd? Tänker på provanställning under inledande del av avtalet om 2 veckor eller gäller alltid 1 månad enligt LAS oavsett?2. Givet skrivelsen "Överenskommelser kring anställningen kanske per e-post" kan då även uppsägning ske per email eller är det rekommenderad post/personligen/e-sign som gäller?***Anställningstid: Överenskommelse om allmän visstidsanställning (timanställd) med start senast 2019-XX-XX och somlängst till och med 2021-05-31. Under den inledande perioden fram till 2019-XX-XX kan avtalet sägas upp i förtid med 14 dagars ömsesidig uppsägningstid ifrån båda parter under avtalsperioden i enlighet med 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd med tillämpning om tidsbegränsad anställning. Därefter råder 30 dagars ömsesidig uppsägningstid. Överenskommelser kring anställningen kanske per e-post. ***Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vid en provanställning enligt 6 § LAS gäller ingen uppsägningstid, utan arbetsgivaren kan när som helst avbryta en provanställning. Tidsfristen på 14 dagar i ditt anställningsavtal tar förmodligen sin utgångspunkt i regeln i 31 § LAS, vilken stadgar att en arbetsgivare som vill avbryta provanställningen i förtid måste informera arbetstagaren om detta fjorton dagar i förväg. Skrivelsen är alltså i enlighet med LAS.

En uppsägning ska vara skriftlig (se 8 § första stycket LAS). Motsvarande krav finns inte på en sådan underrättelse om avbrytande av provanställning i förtid i enlighet med 31 § LAS. Om din arbetsgivare skulle avbryta din provanställning i förtid är det således tillräckligt att det sker via e-post.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1767)
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?
2021-05-06 Kan jag säga upp ett sommarvikariat som ännu inte påbörjat?
2021-05-04 Finns det undantag från turordningsreglerna i LAS?
2021-05-01 Har arbetstagaren en skyldighet till en viss uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (92024)