Gäller uppsägningstid vid provanställning?

Hej,

Givet nedan skrivelse, två frågor

1. Kan ett avtal utformas likt nedan i linje med lagen om anställningsskydd? Tänker på provanställning under inledande del av avtalet om 2 veckor eller gäller alltid 1 månad enligt LAS oavsett?

2. Givet skrivelsen "Överenskommelser kring anställningen kanske per e-post" kan då även uppsägning ske per email eller är det rekommenderad post/personligen/e-sign som gäller?

***

Anställningstid:

Överenskommelse om allmän visstidsanställning (timanställd) med start senast 2019-XX-XX och som

längst till och med 2021-05-31. Under den inledande perioden fram till 2019-XX-XX kan avtalet sägas upp i förtid med 14 dagars ömsesidig uppsägningstid ifrån båda parter under avtalsperioden i enlighet med 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd med tillämpning om tidsbegränsad anställning.

Därefter råder 30 dagars ömsesidig uppsägningstid.

Överenskommelser kring anställningen kanske per e-post.

***

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vid en provanställning enligt 6 § LAS gäller ingen uppsägningstid, utan arbetsgivaren kan när som helst avbryta en provanställning. Tidsfristen på 14 dagar i ditt anställningsavtal tar förmodligen sin utgångspunkt i regeln i 31 § LAS, vilken stadgar att en arbetsgivare som vill avbryta provanställningen i förtid måste informera arbetstagaren om detta fjorton dagar i förväg. Skrivelsen är alltså i enlighet med LAS.

En uppsägning ska vara skriftlig (se 8 § första stycket LAS). Motsvarande krav finns inte på en sådan underrättelse om avbrytande av provanställning i förtid i enlighet med 31 § LAS. Om din arbetsgivare skulle avbryta din provanställning i förtid är det således tillräckligt att det sker via e-post.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted WinströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000