Gäller uppsägningstid vid provanställning?

FRÅGA
Hej! Jag skrev precis på ett avtal som telefonförsäljare utan kollektivavtal. Det är en provanställning där uppsägningstiden var två veckor. Jobbet är hemskt och jag klarar inte av att jobba en dag till då det endast är provision vilket jag visste om men där jag känner att jag lurar människor när jag ringer, måste jag då fortsätta jobba mina två veckor av uppsägningstid utan kan jag sluta när jag vill, jag har då sagt upp mig idag den 13 oktober. I kontraktet står det följande:"Anställningen är en provanställning om 6 månader ifrån tillträdesdagen med en uppsägningstid om (2) två veckor.Under uppsägningstiden är det arbetstagaren skyldighet att befinna sig på arbetet och utföra sina arbetsuppgifterallt arbete som arbetstagaren utför både innan och efter en sådan uppsägning sker i ett system med tidkort/dokumenterat där arbetstagaren skall logga ifrån att den ankommer till arbetsplatsen tills att denne lämnararbetsplatsen."
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Din fråga gäller en provanställning. Denna tidsbegränsade anställningsform regleras i 6 § LAS. En grundläggande utgångspunkt är att både arbetsgivaren och arbetstagaren när som helst kan avbryta provanställningen, dessutom utan föregående uppsägningstid. Detta gäller så länge inte annat har avtalats mellan parterna (se 6 § tredje stycket LAS). Det är alltså möjligt att avtala om uppsägningstid och eftersom det har gjorts i ditt fall måste du arbeta under uppsägningstiden, om du inte kan komma överens om något annat med din arbetsgivare.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1797)
2021-06-20 Räknas semester in i uppsägningstiden?
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (93238)