FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/09/2020

Gäller svensk arbetsrättslig lagstiftning på utländska ambassader i Sverige?

Gäller svensk arbetsrättslig lagstiftning på utländska ambassader i Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Det korta svaret är ja. Alla ambassader som är belägna i Sverige måste följa svensk lag, vilket även gäller den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen.

Däremot finns det regler om så kallad statsimmunitet (eller suverän immunitet) som innebär att alla myndigheter som agerar i en stats namn liksom all egendom som ägs eller brukas av en stat skyddas, det vill säga den mottagande staten inte kan agera mot ambassadlandets vilja. Detta följer av internationell sedvanerätt. Det stadgas även i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser (art 22) att en ambassadbyggnad är okränkbar.

Samma konvention reglerar den diplomatiska immunitet som alla som arbetar på en ambassad åtnjuter. Vilken grad av immunitet man har beror på om man är diplomatisk företrädare, administrativ personal eller tjänstepersonal. För alla gäller att man aldrig i värdlandet kan straffas för brott som man begår i tjänsten.

Sammanfattningsvis är det den svenska lagen som gäller, men de som arbetar på en ambassad har en s.k. immunitet och kan inte bli dömda till brott.

Med vänlig hälsning,


Natasha FathifardRådgivare