Gäller sambolagen vid förlovning och vad händer om paret inte är skriven på samma adress om ena partnern avlider?

FRÅGA
Hej! Om man är förlovade men inte står skriven på samma adress, gäller sambolagen då? Om ens partner går bort och hon står skriven på adressen dom bor på men inte han. Vad gäller då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av sambolagen (SamboL). Jag börjar med att svara på din fråga angående sambolagen och förlovning, sedan svarar jag på din fråga om den ena partnern går bort.

Sambolagen gäller endast för sambor

För att sambolagen ska gälla så krävs det att det handlar om sambor. Definitionen av sambor är att det är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och att de har ett gemensamt hushåll (SamboL 1 §).

Det har alltså ingen betydelse om de två personerna är förlovade eller inte för att sambolagen ska gälla. Ifall paret inte stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande eller att de inte har ett gemensamt hushåll så gäller inte sambolagen.

Det ska dock även poängteras att även om paret inte står skrivna på samma adress, dvs. att de är folkbokförda på olika adresser, så utesluter inte detta att paret ska anses vara sambor eftersom folkbokföring på samma adress inte är ett krav för att vara sambor. Ifall paret dock skulle vara folkbokförda på samma adress så utgör det en presumtion att ett samboförhållande föreligger.

Ifall paret inte står skrivna på samma adress så måste de bevisa på annat sätt att de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Förlovningen kan framföras som bevisning för att de har ett parförhållande samt kläder och eventuella inköpta möbler av den som inte är folkbokförd på bostaden hade kunnat användas som bevisning för att paret bor tillsammans stadigvarande.

Om ens partner går bort

Även för denna fråga så är det inte avgörande var personerna är folkbokförda för att paret ska anses vara sambor. Det finns inget krav i sambolagen på att personerna ska vara folkbokförda på samma adress för att de ska anses vara sambor.

Det blir alltså en bevisfråga om paret stadigvarande har bott tillsammans i ett parförhållande och att de har haft ett gemensamt hushåll. Eftersom du skriver att paret bor tillsammans på samma adress så tyder detta på att paret faktiskt uppfyller villkoren för att anses vara sambor.

Ifall den ena sambon avlider så kan den överlevande sambon kräva bodelning (SamboL 8 §). Det är endast samboegendomen som ska ingå i den eventuella bodelningen. Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning samt att egendomen inte utgör enskild egendom (SamboL 3 §).

Jag tolkar din fråga som att det är tjejen som avlider och att bara hon står skriven på adressen som paret bor på. Det är högst troligt att tjejen hade bostaden sedan innan och att bostaden inte är inskaffad för gemensam användning om paret inte är skrivna på samma adress. Då kommer bostaden inte ingå i bodelningen mellan samborna. Hela bostaden kommer då istället ingå i dödsboet för tjejen som avled. Ifall det istället är tjejen som står skriven på adressen som paret bor på och att det är killen som avlider, så kommer bostaden inte heller ingå i bodelningen eftersom bostaden som sagt högst troligt inte är inskaffad för gemensam användning. Då kommer det inte bli någon skillnad för tjejen som äger bostaden.

Sammanfattning

Det har ingen betydelse om de två personerna är förlovade eller inte för att sambolagen ska gälla. Det som krävs för att sambolagen ska gälla är att paret stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och att de har ett gemensamt hushåll. Därutöver har det ingen direkt betydelse om paret är folkbokförda på olika adresser men att de ändå stadigvarande bor tillsammans och i övrigt kan bevisa att kraven är uppfyllda. Om man bor tillsammans med ens partner och att partnern dör så kan det bli aktuellt med bodelning om villkoren för sambor är uppfyllda. Bostaden utgör dock högst troligt inte samboegendom och ingår då inte i en bodelning mellan samborna.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96515)