Gäller preskriptionsregeln på 2 veckor i LAS även för arbetstagare som ångrar en uppsägning?

FRÅGA
Hej, En medarbetare sa upp sig i skrift men har inte skrivit på några papper ännu. Hen tog tillbaka sin uppsägning efter 12 dagar och hävdar att detta gjort i affekt. Nu önskar facket åberopa preskriptionstiden enligt LAS (2 veckor). Är detta tillämpbart när medarbetare själv sagt upp sig. Jag var av den uppfattningen att detta mer användes när en arbetsgivare sagt upp arbetstagare.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Såsom jag förstår din fråga, undrar du om preskriptionstiden i LAS gäller när en arbetstagare sagt upp sig, men ångrat sig, och hävdar att uppsägningen gjordes i affekt.

Regler om uppsägning finns som du nämner i lag om anställningsskydd (LAS). För att besvara din fråga kommer jag gå igenom de regler som finns och sedan applicera dessa på din fråga.

Preskriptionstid enligt LAS
Så som du nämner så är preskriptionsregeln i LAS (40 § LAS) inte tillämplig när en arbetstagare säger upp sig, utan reglerar de situationer där en arbetstagare blivit felaktigt uppsagd. Detta har stadgats genom rättsfall från arbetsdomstolen. Det betyder att det är svårt att nå framgång att använda denna regel för att häva en uppsägning som en arbetstagare ångrar.

Kan arbetstagare ta tillbaka en uppsägning?
Huvudregeln är att arbetstagare är bunden av sin uppsägning. Det finns dock undantag till denna huvudregel som också stadgats genom domstolspraxis. Det finns möjlighet att underkänna eller återta en uppsägning om uppsägningen av arbetstagaren var framprovocerad av arbetsgivaren eller om uppsägningen gjorts muntligen i affekt och hastigt mod.

Sammanfattning
Enligt domstolspraxis från arbetsdomstolen så är inte preskriptionsregeln i LAS tillämplig på de fall där arbetstagaren sagt upp sig och ångrar sin uppsägning. Det finns dock andra möjligheter som också stadgats genom arbetsdomstolens praxis, exempelvis om uppsägningen är framprovocerad av arbetsgivaren eller uppsägningen skedde muntligen i affekt eller hastigt mod.

Jag hoppas jag har besvarat din fråga. Om du har fler funderingar är du alltid välkommen att fråga oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96531)