Gäller preskriptionslagen även fast det inte finns en skriftlig fordran?

2017-09-07 i Preskription
FRÅGA
Om en person kräver mig tillbaka på en vad hon säger är en skuld och jag betalar av några hundra kronor efter först 12 år men ångrar mig sen att fortsätta betala för det inte finns kvitto på den påstådda skulden, gäller preskriptionslagen då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här hittar du preskriptionslagen.

Preskriptionslagen gäller så fort det finns en skuld

Preskriptionslagen gäller oavsett om ni har något skrivet eller inte mellan er, det räcker med att det finns en skuld. I ditt fall kommer det sannolikt bli ord mot ord angående skuldens existens, eftersom det inte finns någon skriftlig fordran. I domstol skulle det vara den andra personen som måste bevisa att en skuld finns. Att du har betalat några hundralappar skulle då kunna användas som bevis som talar för att du står i skuld till henne. (se 1 § preskriptionslagen)

När preskriberas en skuld?

Skulle det finnas en skuld preskriberas den tio år efter att den uppkom, förutsatt att det inte har skett något s.k. preskriptionsavbrott. Avbrott sker genom att:

- du erkänner skulden, till exempel genom att betala en del av den,

- du får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om skulden från den du är skyldig pengar, eller

- den du är skyldig pengar väcker talan mot dig, exempelvis vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.

Om något av dessa avbrott sker förlängs preskriptionstiden med tio nya år från då avbrottet skedde. Om något avbrott inte har skett är din skuld preskriberad, vilket innebär att personen inte längre har rätt att kräva dig på pengarna. Har avbrott skett kan skulden fortfarande vara "aktiv" beroende på när avbrottet gjordes. (se 2, 5, 6 och 8 §§ preskriptionslagen)

Även om skulden skulle vara preskriberad har du inte rätt att få tillbaka de hundralappar du betalade till henne. (prop 1979/80:119 s. 72)

Hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle du behöva mer kvalificerad hjälp kring detta är du varmt välkommen att ta kontakt med Lawline Juristbyrå här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97624)