Gäller p-biljett för en hel kommun eller för specifika parkeringsplatser?

2020-03-23 i Parkeringsböter
FRÅGA
fick kontrollavgift fast jag hade biljett. parkering biljett ogiltig på denna adress.parkering bolaget har samma taxa i kommunen vart man än parkerar.spelar det någon roll vilken p- automat man köper biljetten ifrån när dom har samma taxa i helakommunen? kan man parkera på bolagets parkeringsplatser i kommunen med samma biljett som är giltig?eller måste man köpa biljett vid samma adress som har tänkt att parkera?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Hur jag tolkar din fråga

Jag tolkar din fråga som att det är ett parkeringsbolag som utfärdat en kontrollavgift på grund av att du haft en ogiltig biljett på den parkeringsplats som du parkerat din bil på.

Vad säger lagen?

Enligt 3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering får kontrollavgift endast tas ut om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har framgått genom skyltning på platsen, och skyltningen ska utföras med vägmärken. Den avgörande frågan i ditt fall är alltså vad det fanns för skyltning på platsen och vad som framgick av denna. Om det är så att det framgick av skyltningen att biljett från en viss p-automat gällde för en viss parkeringsplats/vissa parkeringsplatser så är det vad som gäller. Då behöver inte det faktum att parkeringsbolaget har samma taxa över hela kommunen spela någon roll. Av egen erfarenhet så brukar parkeringsbolagen ha bestämmelser som innebär att en biljett från en viss parkeringsautomat gäller för en viss parkering, och inte en hel kommun.

Mitt tips till dig

Jag skulle tipsa dig att noggrant kontrollera vad som framgår av skyltningen på den plats där du parkerar bilen för att se vart biljetten från just den parkeringsautomaten gäller. Om det är så att det inte på ett tydligt sätt framgick av skyltningen på den parkeringsplatsen där du fick din kontrollavgift bör du överklaga denna.

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (425)
2020-10-30 Förfarandet vid en överklagan av parkeringsbot
2020-10-27 Måste jag betala parkeringsböter?
2020-10-27 När får man böter på en tidsbegränsad parkering?
2020-10-22 Hur överklagar jag parkeringsböter?

Alla besvarade frågor (86590)