Gäller omkörningsförbud även stillastående buss?

2015-02-25 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag undrar om vägmärke omkörningsförbud (C27) omfattar även situationer då man kör om en stillastående buss på hållplatsen. Blir tacksam om ni motiverar era svar och anger en lämplig rättskälla.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om vägmärken finns i Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) och märke C27 förbud mot omkörning finns i 2 kap 8§. Märket gäller fram tills märke C28- Slut på förbud mot omkörning är uppsatt. Förbud mot omkörning kompletterar reglerna i Trafikförordning (SFS 1998:1276) 3kap 30-42 §§ angående omkörning och omkörningsförbud. Av den direkta ordalydelsen i vägmärkesförordningen får endast tvåhjuliga mopeder och motorcyklar utan sidovagn omköras på platser där märket är uppsatt. Syftet får antas vara att hindra omkörningar på väg/körbana på sådana platser som inte lämpar sig för detta. Om denna regel ska anses gälla för en stillastående buss på en busshållplats är däremot svårare att ge något klart svar på eftersom förordningstexten inte ger någon vägledning.

Det är tänkbart att svaret varierar beroende på busshållplatsens placering. Är det en hållplatsficka på sidan om vägen är svaret troligen att dessa inte berörs av vägmärket. Är hållplatsen direkt bredvid körbanan så bussen måste stanna på körbanan omfattas denna hållplats troligen av märket. Är däremot hållplatsen på vägen (i vägrenen) är det mera svårbedömt eftersom bussen då inte står på körbanan men ändå på vägen. Vägledning kan då möjligen hämtas av trafikförordningen (TraF) 2 kap 1§ om att trafiken ska bedrivas på ett sådant sätt så den inte i onödan hindrar eller stör annan trafik. Att då stanna i körfältet när en buss står i vägrenen vid en hållplats kan innebära att trafiken bakom hindras eller störs. Är hastigheten på vägen 50 km eller lägre har dock övriga trafikanter väjningsplikt gentemot bussen ifall den blinkar för att svänga tillbaka ut i körfältet, 3 kap 45§ TraF.

Svaret på din fråga kan sammanfattas som att de beror på situationen men det är inte otänkbart att en stillastående buss på en hållplats omfattas av vägmärket C27

Länk till trafikförordningen hittar du här och till vägmärkesförordningen här http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070090.htm

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (758)
2020-07-31 Vad händer om man nekar en bot?
2020-07-30 Körtillstånd?
2020-07-30 Indraget körkort - vad gäller?
2020-07-30 Återkallar körkort om man suttit drogpåverkad i en bil, men inte kört?

Alla besvarade frågor (82573)