Gäller nya rökförbudet på balkonger och uteplatser?

2019-08-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Ny lagstiftning gäller från och med 1 juli 2019 gällande rökning på t ex uteserveringar och hållplatser. Denna förändring är gjord utifrån människors hälsa och att icke rökare inte skall "störas"?Innebär detta kraftigare lagstiftning även gällande rökning på balkong och uteplatser, det vill säga att domstolar kan komma ändra sitt tidigare ställningstagande där man oftast gått på rökarens rättighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rökförbudet har, precis som du säger, utvidgats och gäller idag på följande platser enligt 6 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter:

Rökning är förbjuden
1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,
2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus,
5. i restauranger och på andra serveringsställen,
6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen,
7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna,
8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,
9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och
10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten har tillträde till.

Eftersom den här lagen föreskriver förbud ska det tydligt vara skrivet var förbudet gäller. I bestämmelsen finns inget tydligt förbud mot just rökning på balkonger eller uteplatser (såvida inte dessa faller in under någon av punkterna i 6 kap. 2 §.

När det kommer till balkonger som tillhör permanenta bostäder gör lagen ett explicit undantag mot förbudet i 6 kap. 4 §. Det stadgas alltså att förbuden i 6 kap. 2 § inte gäller för bostäder och lokaler för boende som inte är tillfälligt.

Som svar på din fråga verkar det inte som att domstolarna skulle göra en annan bedömning vad gäller rökning på balkonger och uteplatser som tillhör bostäder.

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1060)
2020-01-16 Kan jag ta med eget vin till en restaurang som inte har serveringstillstånd?
2020-01-16 ​När gäller skyldigheten att förse balkongen med kattnät?
2020-01-15 Vilka krav finns för att erhålla vapenlicens för målskytte?
2020-01-15 Diskrimineringsombudsmannen - särbehandling

Alla besvarade frågor (76385)