Gäller mitt nya anställningsavtal före mitt gamla?

FRÅGA
Hej,Jag har nyligen fått en ny tjänst på samma företag. I och med mina nya tjänst skrev vi ett nytt anställningsavtal om en provanställning under sex (6) månader med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid. Mitt första kontrakt var på tio (10) timmar i månaden och med tre (3) månaders uppsägningstid. Den nya tjänsten är på heltid, dvs. 40 timmar i månaden. Vi sa inte officiellt upp det gamla kontraktet utan skrev bara ett nytt. Om jag väljer att säga upp mig under provanställningen är det då en (1) månads uppsägningstid jag har att ta hänsyn till?
SVAR

Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!

Frågan gäller konkurrens mellan avtal. Om avtalen gäller mellan samma parter, och reglerar samma frågor, gäller det nya avtalet i huvudregel istället för det gamla. Om det gamla reglerar frågor som inte tagits upp i det nya, kan i undantagsfall det äldre avtalet gälla i tillämpliga delar. Detta är dock ovanligt, och oftast krävs en mycket nyanserad bedömning angående avtalens räckvidd med mera.

I ditt fall har alltså den gamla lydelsen om tre (3) månaders uppsägningstid ersatts med en lydelse om en (1) månads uppsägningstid, vilket innebär att det är det nya avtalet som har företräde och det är alltså en (1) månads uppsägningstid som gäller.

Väl mött!

Sofia Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1856)
2021-09-27 Får jag starta bolag under min uppsägningstid?
2021-09-26 Skälig grund för avsked
2021-09-26 Har jag rätt till uppsägningstid?
2021-09-24 Vad gäller för timanställda?

Alla besvarade frågor (95952)