Gäller mitt anställningsavtal om jag inte börjat jobba än?

FRÅGA
Kan en arbetsgivare avbryta ett skriftligt avtal innan tjänsten börjat?Jag skrev ett anställningsavtal den 1a juli och skulle börja den 16e augusti men den 2a augusti säger dom att dom måste bryta avtalet då dom nya ägarna som köpte upp företaget i mars/april satt ett anställningsstopp. Borde inte företaget vetat om detta innan påskrift av avtal och kan dom ens göra så?Har jag rätt till att avtalet fortfarande borde gälla eller någon form av ersättning eller liknande om dom ens har rätt att göra på det här sättet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En grundläggande princip inom avtalsrätt är att avtal skall hållas om inte man kan ogiltigförklara avtalet på någon grund enligt 3 kap. AvtL. Dessa grunder handlar om situationer då då avtal har skrivits under hot, svek eller liknande. Detta verkar inte vara relevant i ditt fall och det innebär således att det ingångna anställningsavtalet är bindande och du har en anställning. Arbetsgivare kan däremot avbryta en anställning genom uppsägning eller avsked (4 § LAS).

Avskedning eller uppsägning?

Avskedande

Som jag har förstått av din fråga har din AG avskedat dig, alltså att du har blivit av med jobbet med omedelbar verkan, utan uppsägningstid. Det innebär att din AG häver avtalet, och för att göra detta krävs personliga skäl, grovt avtalsbrott eller grov illojalitet (LAS 18 §). Exempel på vad detta skulle kunna vara är illojal konkurrens eller annat illojalt handlande genom att t.ex. avslöja företagshemligheter i syfte att skada företaget. Även stöld, misshandel och förskingring mot företaget, anställda eller kunder kan vara grund för avsked. Det kan också handla om annan mycket allvarlig misskötsamhet, grova samarbetsproblem, sexuella trakasserier eller längre olovlig frånvaro från jobbet.

Vill företaget avskeda en anställd ska det meddela den anställde om detta minst en vecka i förväg och samtidigt även meddela facket om den anställde är medlem i det (LAS 30 §). Företaget får endast avskeda en anställd på grund av handlingar som den anställde gjort inom två månader från meddelandet om avskedande.

Uppsägning

När en arbetsgivare säger upp en arbetstagare måste uppsägningen vara saklig grundad (7 § första stycket LAS). Saklig grund kan vara arbetsbrist eller personliga skäl.

Uppsägning pga. arbetsbrist: arbetsbrist utgör som utgångspunkt saklig grund för uppsägning och uppstår ofta när det inte finns tillräckliga arbetsuppgifter och personalstyrkan är överflödig, eller att arbetsgivaren gjort omorganisationer i verksamheten, som innebär att det inte behövs lika många anställda längre. Det är alltid arbetsgivaren som avgör behovet av personalstyrka. Uppsägning pga. personliga skäl: handlar om fall då den anställda har misskött sig genom att exempelvis inte följa instruktioner, varit sen upprepade gånger, har samarbetssvårigheter med andra anställda osv. Däremot krävs det vid uppsägning på grund av personliga skäl att hen innan den sagts upp, först blivit upplyst om sitt beteende från sin arbetsgivare och inte anpassat sig.

För att en uppsägning (både pga arbetsbrist och personliga skäl) ska anses vara sakligt grundad krävs det att arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet (7 § andra stycket LAS). Skyldigheten innebär att arbetsgivaren ska leta efter lediga tjänster som den anställde kan ta. Finns inga lediga tjänster, ska undersöka vidare och kolla om den anställde kan ta en tjänst utanför dennes anställning, dock krävs det att den anställde kvalificerar sig till tjänsten. Tackar arbetsgivaren nej till en skälig omplacering, så finns det saklig grund för arbetsgivaren att säga upp.

Sammanfattning

I och med att din arbetsgivare inte har skäl för att avskeda dig innebär det att du kan yrka på en felaktig uppsägning och därigenom även få skadestånd. (34, 35 och 38 § LAS).

Vill en du yrka att en uppsägning eller ett avskedande ska förklaras ogiltigt måste du meddela arbetsgivaren detta inom två veckor från att uppsägningen eller avskedandet skett, (40 § LAS). Därefter kan du stämma arbetsgivaren och yrka att avskedandet ska ogiltigförklaras. Dock kan det bli tidskrävande och kostsamt att driva en process mot arbetsgivaren, framför allt om man inte är medlem i facket.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Med vänliga hälsningar,

Maia Sadek
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?