Gäller min uppsägning om arbetsgivaren hade för avsikt att avskeda mig?

FRÅGA
Om jag väljer att säga upp mig, men samtidigt har arbetsgivaren haft för avsikt att avskeda mig men att jag alltså hann före med min egen uppsägning. Gäller fortfarande min uppsägning eller kan arbetsgivarens avsked gå före min verkställda uppsägning?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta om din uppsägning gäller, fastän din arbetsgivare hade för avsikt att avskeda dig. Det framgår inte av fråga om du är fackligt organiserad men jag kommer ändå att besvara din fråga lite mer generellt.

Frågan regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Huvudregeln är att din uppsägning gäller

Huvudregeln är att din uppsägning gäller, eftersom du sa upp dig innan din arbetsgivare avskedade dig.

Det finns dock ett undantag som kan hjälpa dig

Det finns dock ett undantag som möjligen kan bli aktuellt för dig: s.k provocerad uppsägning. Om en arbetstagare säger upp sig, såsom i din situation, men detta anses vara provocerad av arbetsgivaren, ska uppsägningen bedömas som om arbetsgivaren istället hade uppsagd arbetstagaren.

Om din uppsägning anses vara en provocerad uppsägning måste arbetsgivaren ha saklig grund för uppsägningen (7 §, LAS). Saklig grund för uppsägning kan antigen vara personliga skäl eller arbetsbrist.

Arbetsgivaren måste beakta skäliga omplaceringsmöjligheter, annars finns ingen saklig grund (7 §, 2 stycket, LAS).

Du har rätt till skriftlig information oavsett om det rör sig om uppsägning eller avskedande (8-10, & 19 § LAS)

Du skriver att din arbetsgivare hade för avsikt att avskeda dig. Även avskedande kräver saklig grund, och dessutom måste arbetstagaren grovt åsidosätta sina skyldigheter enligt anställningsavtalet, innan avskedande kan bli aktuellt (18 §, LAS). Eftersom jag inte känner till omständigheterna i fallet, kan jag inte bedöma hur det är just i ditt fall.

Två veckor innan en uppsägning på personliga skäl har du rätt till att bli underrättat och du och din fackförening har denna rätt att begära överläggning med din arbetsgivare. Vid avskedande är tidsfristen istället en vecka (30 §, LAS).

Arbetsgivaren kan inte enbart lägga sådant som hen har känt till i mer än två månader till grund för en uppsägning eller avskedande på personliga skäl (7 §, 4 stycket & 18 §, 2 stycket, LAS).

Du har rätt till uppsägningstid med lön vid en uppsägning (11 & 12 § LAS).

Om arbetsgivaren bryter mot en bestämmelse i LAS har du rätt till skadestånd (38 §, LAS).

En uppsägning eller ett avskedande kan ogiltigförklaras om arbetsgivaren inte har saklig grund (34 § & 35 §, LAS).

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91357)