Gäller LAS framför villkor i anställningsavtalet om en månads ömsesidig uppsägning?

FRÅGA
Hej. Har ett anställningsavtal med 1 månads ömsesidig uppsägning. Har nu blivit uppsagd pga arbetsbrist. Gäller anställningsavtalet lr gäller LAS? Har en tillsvidareanställning sen 1 jan-13.Tacksam för svar snarast.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av lag om anställningsskydd (LAS).

Får inte avtala om något som är sämre än LAS

Parterna i ett anställningsavtal, dvs din arbetsgivare och du som arbetstagare, får inte avtala om något som är sämre för dig än det som står i LAS (LAS 2 § andra stycket). Detta eftersom ett avtal är ogiltigt om det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter som framgår i LAS.

Alltså, om parterna ingår ett anställningsavtal med villkor som ger arbetstagaren sämre skydd eller sämre rättigheter så är det avtalet ogiltigt till den delen.

Uppsägningstiden i LAS

Som arbetstagare har du rätt till fem månaders uppsägning (LAS 11 § andra stycket). Detta eftersom du har haft en tillsvidareanställning sedan januari 2013 och du har alltså varit anställd i minst åtta år.

Anställningsvillkoret om en månads ömsesidig uppsägning är därmed ogiltig eftersom du har rätt till fem månaders uppsägningstid.

Sammanfattning

Anställningsavtalet är ogiltigt till den del som avtalet ger dig som arbetstagare ett sämre skydd eller sämre rättigheter jämfört med det som står i LAS. Du har rätt till fem månaders uppsägningstid enligt LAS. Eftersom ditt anställningsavtal innehåller ett villkor om en månads ömsesidig uppsägning så är avtalet sämre än LAS. Därmed gäller LAS framför ditt anställningsavtal.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96550)