Gäller längre uppsägningstid enligt anställningsavtalet istället för kortare uppsägningstid enligt LAS?

FRÅGA
Hej,Om det står i mitt anställningskontrakt att jag måste ge notis 3 mån i förväg när min anställning skall upphöra, gäller då LAS över detta kontrakt? Om man då varit anställd mindre än två skulle det innebära en månads uppsägningstid från arbetstagarens sida. Min arbetsgivare saknar kollektivavtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör uppsägning av anställning vilket främst regleras i lagen om anställningsskydd, LAS, eftersom du anger att din arbetsgivare inte har något kollektivavtal.

Jag tolkar det som att du har ingått ett individuellt anställningsavtal som anger en uppsägningstid på 3 månader. Du undrar om denna uppsägningstid gäller eller om det istället är en kortare uppsägningstid i LAS som ska gälla.

Uppsägningstid enligt LAS

Enligt huvudregeln i 11 § LAS gäller en minsta uppsägningstid om en månad. Uppsägningstidens längd ökar successivt i takt med att anställningen fortlöper.

I 2 § andra stycket LAS sägs att ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt LAS. Att ett individuellt anställningsavtal stadgar en längre uppsägningstid än den uppsägningstid som annars hade följt av LAS har i praxis och i förarbetena till LAS dock inte ansetts innebära att arbetstagarnas rättigheter inskränks eller upphävs. Detta följer av en längre uppsägningstid för arbetstagaren anses innebära ett starkare skydd för arbetstagaren.

Sammanfattning

Den längre uppsägningstid (3 månader) som du har kommit överens med arbetsgivaren om genom ditt individuella anställningsavtal gäller framför den uppsägningstid som anges i LAS (1 månad).

Skulle det vara så att du inte är nöjd med att ha tre månaders uppsägningstid, kan du alltid vända dig till din arbetsgivare och prata med denne och se om ni kan komma överens om att korta ned uppsägningstiden som anges i ditt anställningsavtal. Anställningsavtal kan alltid ändras i efterhand om arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om ändringen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1770)
2021-05-08 Kan jag ångra en tillsvidareanställning?
2021-05-08 När får en arbetstagare arbetsvägra?
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?

Alla besvarade frågor (92054)