Gäller konsumentskydd vid nätauktioner?

2020-04-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag säljer saker på nätauktion. Jag är privatperson men auktionsverket ifråga förmedlar försäljningen för. Min första fråga är gäller konsumentskydd för köparen i ett sådant fall? Fråga två är, flera köpare har under senaste tiden struntat i att betala, detta har jag efter ca en månads tid fått veta av auktionsverket eftersom dom inte fått någon betalning. Det auktionsverket ger mig för allternativ är att försöka sälja om objektet alternativt ta tillbaka det hem. Köparen blockas men inga ytterligare åtgärder görs. Köper kan helt enkelt bara strunta i att betala utan konsekvenser. Eftersom det börjar handla om ganska mycket pengar (för mig) i vissa försäljningar har jag några rättigheter här att sätta krav på köparen eller auktionsverket? Eller måste jag bara acceptera att auktionsverket och köparen inte har några skyldigheter tex eventuellt skadestånd eller liknande? Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Det finns en möjlighet att köparna har konsumentskydd

När en privatperson säljer någonting via en nätauktion är utgångspunkten att köparen inte har något konsumentskydd. Det företag som står bakom nätauktionen kan dock välja att ändå tillämpa konsumentlagstiftning, genom att exempelvis ange att Konsumentköplagens eller Distansavtalslagens regler ska gälla. Det finns även en möjlighet att företaget har valt att på eget initiativ ge köparna ett visst konsumentskydd som endast framkommer av enstaka paragrafer i någon av lagarna. Företaget kan även välja att erbjuda köparna skydd som inte framkommer av konsumentlagstiftning. Det kan därför vara bra att ta reda på vilka villkor företaget ställer upp i samband med sina auktioner för att förstå vilket skydd som gäller för en köpare av dina objekt.

Rätt till skadestånd kräver att du kan visa på att du har en skada

57 § 1 st. Köplagen anger att en säljare har rätt till skadestånd för den skada som säljaren orsakas av att köparen inte betalar för varan. Detta förutsätter alltså att du kan visa att du har drabbats av en konkret skada. Ett exempel på en sådan skada kan vara att du får mindre betalt när du säljer objektet andra gången än vad du hade fått om objektet såldes redan när du la upp det för auktion första gången. Det är alltså endast köparen som kan bli skyldig att betala skadestånd, då auktionsverket inte har en sådan skyldighet som kan baseras på Köplagens bestämmelser, och det inte heller verkar som om auktionsverket har åtagit sig att att ansvara för att du får betalt för köparen.

Vänliga Hälsningar

Aras Tofek
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?