Gäller försörjningskravet även om anknytningspersonen är svensk medborgare?

2020-05-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej jag fåt avslag på grund om försörjningskravet men min fru har egen lägenhet. Och nu hon fåt svenskmedborgarskap kan jag söka igen uppehållstillstånd, är det nuvarande försörjningskravet om du är svensk medborgare
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är den juridiska frågan?

Av din fråga som att du har ansökt om uppehållstillstånd men fått avslag på grund av att försörjningskravet inte är uppfyllt av din fru. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan söka uppehållstillstånd igen, och om försörjningskravet gäller när din fru är svensk medborgare. Svaret på din fråga regleras i utlänningslagen (UtlL) och lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegrL

Vilka gäller försörjningskravet för?

Begränsningslagen har företräde i vissa avseenden framför utlänningslagen. Uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make till någon som är bosatt i Sverige (5 kap. 3 § UtlL). För att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person så måste anknytningspersonen (din fru) kan försörja både dig och henne och har en tillräckligt stor bostad för er båda (5 kap. 3 b § UtlL). Försörjningskravet gäller dock inte om anknytningspersonen är svensk medborgare (5 kap. 3 c § UtlL). Begränsningslagen som har företräde fram utlänningslagen säger dock annorlunda. Där framgår att anknytningspersonen måste uppfylla försörjningskravet (9 § BegrL). Försörjningskravet gäller alltså även om din fru är svensk medborgare. Ett undantag från försörjningskravet är att din ansökan om uppehållstillstånd har gjorts inom tre månader från det att anknytningspersonen beviljades uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller att anknytningspersonen är ett barn (10 § BegrL). Annars måste försörjningskravet vara uppfyllt. Ifall du inte befinner dig i Sverige så kan du ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning på nytt efter att Migrationsverket tagit ett slutgiltigt beslut i frågan. Befinner du dig i Sverige och har fått avslag på din ansökan om uppehållstillstånd så kommer beslutet vara förenat med avvisning eller utvisning. Ett beslut om avvisning eller utvisning gäller i fyra år (12 kap. 22 § UtlL). Under de fyra åren kan du inte vara i Sverige men du kan fortfarande ansöka om uppehållstillstånd.

Sammanfattning

Du kan ansöka om uppehållstillstånd igen men eftersom försörjningskravet även omfattar svenska medborgare så måste din fru fortfarande uppfylla det för att du ska kunna få uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?