Gäller ett solidariskt ansvar vid gemensamma lån?

2019-08-31 i Skuld
FRÅGA
Hej!Min fru äger huset, jag betalar lånen från banken, är vi solidariskt ansvariga för lånen. Vi har båda skrivit under låneavtalen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vid frågor om låneavtal är skuldebrevslagen tillämplig analogt.

När två personer gemensamt skriver på ett låneavtal är utgångspunkten att de har ett solidariskt betalningsansvar, jfr 2 § första stycket skuldebrevslagen. Att två parter har ett solidariskt betalningsansvar innebär att banken kan kräva vem som helst av parterna på hela lånesumman om betalning skulle utebli. Om så skulle bli fallet har parten som tvingas betala hela summan en regressrätt gentemot den andra parten, alltså en rätt att kräva tillbaka den andel hen betalade för den andra. Detta framgår av 2 § andra stycket skuldebrevslagen.

Utgångspunkten är således att du och din fru är solidariskt ansvariga för ert lån. Detta gäller om ni inte avtalat något annat med banken och huruvida så är fallet borde framgå av ert låneavtal. Det är möjligt för parter som gemensamt tar ett lån att de avtalar med banken om att de endast ska ha ett delat ansvar, alltså att vardera part står för sin andel av lånet. Observera dock att det då inte räcker med att du och din fru eventuellt avtalat detta internt mellan er, utan det måste vara avtalat med banken. Att förbehåll om delad ansvarighet kan göras framgår av 2 § första stycket skuldebrevslagen.

Mitt råd till dig är att du kollar igenom låneavtalet, alternativt att du kontaktar din bank och frågar dem hur ert lån är upplagt.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll