FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal02/12/2021

Gäller en muntlig överenskommelse om ägande av fastighet?

Om någon står som husägare på papper för en byggnad på en avgränsad del av en tomt, fast det muntliga avtalet inom familjen är att personen inte egentligen äger tomten med huset, utan att tomten skrevs på personen av praktiska skäl, kan man då kräva ut ägandet av tomten och huset ändå? Eller gäller det muntliga avtalet över det skrivna avtalet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I mitt svar kommer jag framför allt tillämpa reglerna i Jordabalken (förkortat JB).


Jag tolkar omständigheterna i din fråga som att en person har skrivits som ägare för en fastighet men att det finns en muntlig överenskommelse om att personen egentligen inte är den rätte ägaren. "Tomt" och "fastighet" betyder inte samma sak rättsligt men i dagligt tal används begreppen ibland som synonymer. Anledningen till att jag har gjort tolkningen att du menar fastighet trots att du i din fråga har använt begreppet "tomt" är bland annat eftersom frågan handlar om ägande. Om jag har tolkat din fråga fel får du gärna återkomma (exempelvis om du menar "tomträtt" vilket är en form av nyttjanderätt, se 13 kap. 1 § JB).


Vad är en fastighet?

En fastighet är en bit mark (se 1 kap. 1 § JB). Till fastigheten hör bland annat byggnader (se 2 kap. 1 § JB). Det som du beskriver som "tomten med huset" antar jag alltså är en fastighet.


Avtal om fastighetsköp ska vara skriftliga

Som utgångspunkt så är både muntliga och skriftliga avtal gällande. För vissa typer av avtal finns dock särskilda krav (se Avtalslagen 1 § tredje stycket). För fastighetsköp gäller bland annat att avtalet ska vara skriftligt (se 4 kap. 1 § första stycket JB). Ett muntligt avtal är ogiltigt (se 4 kap. 1 § tredje stycket JB).

Utifrån din beskrivning så tänker jag att det ni har gjort möjligen skulle kunna betraktas som att ni har gett bort fastigheten. Gällande kravet på skriftlighet spelar det dock inte någon roll om ert upplägg ska ses som köp, byte eller gåva (se 4 kap. 28 § och 29 § JB).


Er muntliga överenskommelse är inte bindande

Innebörden av att avtalet måste vara skriftligt är alltså att er muntliga överenskommelse om ägandet av fastighet inte är bindande.


Jag hoppas att mitt svar är till hjälp!


Vänliga hälsningar,

Felicia ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Köpavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt2995 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”