FrågaKÖPRÄTTÖvrigt03/08/2021

Gäller distansköpslagens ångerrätt för specialtillverkade varor?

Hej!

Om man köper ny låscylinder som görs efter den nyckel man har hemma. Har man inte ångerrätt då?

Låscylindern är köpt på internet och då antar jag att distansköplagen gäller?

Lawline svarar

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du på internet beställde en låscylinder som passar till din bostadsnyckel, och att du ångrar dig och vill få dina pengar tillbaka. Du undrar nu om det är distansköplagen som tillämpas och om någon ångerrätt är aktuell för dig.

Distansköplagen tillämpas i din situation

För att distansköplagens bestämmelser ska kunna tillämpas, måste det vara fråga om ett köpeavtal som har träffats på distans (1 kap. 1 § distansavtalslagen), dvs. inom ramen för ett av företagets organiserade system för att träffa avtal på distans (1 kap. 2 § distansavtalslagen). För att de närmare bestämmelserna om ångerrätt för varor ska kunna tillämpas, ska det vara fråga om att ett företag överlåter lös egendom till en konsument (2 kap. 1 § distansavtalslagen).

I ditt fall är det fråga om ett lås som du har beställt över nätet av ett företag, varför det är uppenbart att dessa krav är uppfyllda. Distansköplagens bestämmelser om ångerrätt kan således tillämpas i ditt fall.

Ångerrätten gäller inte för specialtillverkade varor

Huvudregeln är att en konsument vid ett distansköp har rätt att ångra sig inom 14 dagar från och med den dagen som konsumenten får varan i sin besittning (2 kap. 10 & 12 §§ distansköplagen). Från denna huvudregel görs emellertid en mängd undantag, däribland för varor sin har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel (2 kap. 11 § 3 st. distansköplagen). För att detta undantag ska aktualiseras ska det vara fråga om en vara som företaget normalt sett inte har i sitt sortiment och som är specialtillverkat efter konsumentens behov och önskemål.

I ditt fall är det fråga om en låscylinder som är tillverkad för att passa till just din nyckel, vilket torde omfattas av det undantaget för specialtillverkade varor enligt beskrivningen precis ovan. Det är därför troligt att distansköplagens ångerrätt inte gäller för ditt köp. I ett rätt så nyligt ärende hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN 2019-11712, konstaterades dock att undantaget inte är tillämpligt om ett företaget inte har hunnit starta tillverkningen av den specialbeställda varan, varför det ändå borde vara möjligt för dig att aktualisera ångerrätten om företaget inte ännu har börjat anpassa låscylindern för din nyckel.

Hör av dig till tillverkaren så fort som möjligt

Min rekommendation är att du så fort som möjligt hör av dig till företaget där du beställde låscylindern och meddelar att du ångrar köpet. Om du gör detta inom 14 dagar och specialtillverkningen då ännu inte har påbörjats, bedömer jag det som att du har rätt att få genomföra återköpet. Om specialtillverkningen däremot har påbörjats eller du meddelar företaget senare än 14 dagar, gäller motsatsen - du har då inte rätt att få genomföra återköpet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob WestinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”