Gäller basbeloppsregeln mot särkullbarn?

Jag är särkullsbarn. Min pappa dog o hans fru fick då det han lämnat efter sig. Advokaten säger att eftersom det understiger 4 basbelopp o ett testamente är skrivet så att hon får behålla allt så har jag inte rätt till några pengar förrän hon dör. Jag trodde att särkullsbarn alltid har rätt till sin laglott. Har jag fel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB). Som huvudregel har särkullbarn alltid rätt att ärva sin förälder direkt enligt 3:1 1 st. ÄB. Särkullbarn kan dock avstå sin rätt till arv till fördel för den efterlevande maken enligt 3:9 ÄB. Särkullbarnet får då rätt till efterarv när den avlidna makan dör.

Däremot finns det ett undantag från denna regeln. Den s.k. basbeloppsregeln regleras i 3:1 2 st. ÄB. Basbeloppsregeln utgör ett komplement till makes ordinära arvsrätt enligt första stycket och syftar till att ge ett garanterat minimiskydd åt den efterlevande maken. Eftersom denne redan enligt första stycket ärver före de gemensamma bröstarvingarna vänder sig regeln inte i första hand mot dem utan mot den först avlidna makens särkullbarn eller testamentstagare som har anspråk på kvarlåtenskapen. Basbeloppsregeln, som är tvingande, ger den efterlevande maken rätt att ur kvarlåtenskapen, så långt den räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken vid tiden för dödsfallet. För 2018 uppgår det till 4 x 45 500 (prisbasbelopp) = 182 000 kr. Om ett särkullbarn inte får ut sin arvslott pga. basbeloppsregeln får denna efterarv enligt 3:2 ÄB.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Erik OlshovRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”