Gäller avtalet?

Hejsan, om man blir lurad och vilseledd att skriva på ett avtal och sedan lägger säljaren fram ett till papper och säger skriv under denna papper också som är likadan som föregående avtal och man råkar skriva på fast det inte är samma avtal, måste då avtalet gälla även om man var slarvig och inte läste igenom det innan och man blev lurad?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) finns bestämmelser om avtals ogiltighet.

Det finns två olika ogiltighetsgrunder som kan vara aktuella i det här fallet. I 30 § avtalslagen kan man läsa om svek. För att avtalet ska kunna förklaras ogiltigt på grund av svek måste din motpart underlåtit att lämna information eller lämnat felaktiga uppgifter som var av betydelse för dig när du ingick avtalet. Din motpart måste även vilselett dig med avsikt.

1 31 § avtalslagen kan man läsa om ogiltighetsgrunden ocker. För att ocker ska vara för handen måste motparten utnyttjat den andra avtalspartens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att avtalet skulle upprättas. För att denna regel ska tillämpas krävs dock ett mycket stort missförhållande mellan de två avtalsparterna. Eftersom att du inte uppger något om detta i din fråga utgår jag ifrån att den bestämmelse som kan tillämpas för att förklara avtalet ogiltigt är bestämmelsen i 30 §.

Bestämmelsen i 30 § avtalslagen skulle kunna ogiltigförklara det första avtalet du ingått, det uppstår dock problem gällande det andra avtalet eftersom att du inte läst det. Det är svårt att bevisa att man blivit lurad om man inte läst vad som står i avtalet. Det finns ingen lag som säger att man måste läsa de avtal man ingår men om man inte gör det finns det inget rättsligt skydd att tillgå för att ogiltigförklara avtalet om man inte lyckas bevisa att någon av ogiltighetsgrunderna (exempelvis bestämmelserna i 30-31 §§ avtalslagen) är för handen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”