FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord11/08/2018

Gäller äktenskapsförord vid dödsfall och går det att påverka arvsrätten genom ett förord?

Hej

Jag skall gifta mig och har därför läst på vad som gäller angående äktenskapsförord.

Här på lawline svarar ni olika.

min fråga är:

Gäller ett äktenskapsförord som säger att makarna inte alls ärver varandra enbart vid skilsmässa eller även vid dödsfall?

Vi har båda särkullsbarn från tidigare förhållanden som vi vill skall ärva respektive förälder.

Vår jurist som vi kontaktat säger att äktenskapsförordet gäller även vid dödsfall.

Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett äktenskapsförord är något som reglerar egendomsordningen i ett äktenskap. Genom ett äktenskapsförord kan man göra giftorättsgods till enskild egendom (7 kap 3 § äktenskapsbalken). Det som ett äktenskapsförord gör är alltså påverkar vad som ska ingå i en bodelning eller inte. Giftorättsgods ingår i en bodelning, medan enskild egendom inte gör det (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Ni kan alltså inte reglera frågor om arv eller liknande i ett äktenskapsförord. I så fall måste ni istället upprätta ett testamente. Det enda som ni kan göra genom ett äktenskapsförord är att göra egendom till enskild, samt göra egendom till giftorättsgods igen. Äktenskapsförordet gäller även om någon dör. För att ändra att äktenskapsförord får man upprätta ett nytt.

Ett äktenskapsförord som säger att makarna inte alls ärver varandra gäller alltså inte utan i så fall måste ni upprätta ett testamente som säger att makens arvsrätt inte ska gälla. Ifall ni endast har särkullbarn behöver ni dock ändå inte göra detta då särkullbarn ärver före efterlevande make (3 kap 1 § ärvdabalken). Om någon av er dör kommer i så fall särkullbarnen ärva allt efter sin förälder.

Ett äktenskapsförord kan dock påverka arvet i viss omfattning ändå. En bodelning måste nämligen förrättas både när någon skiljer sig samt när en av makarna avlider (9 kap 1 § äktenskapsbalken). Bodelning ska förrättas innan arvskiftet (23 kap 1 § ärvdabalken). Om du gör den mesta av din egendom till enskild egendom innebär det att du skyddar egendomen från att ingå i bodelning. Vad som händer i en bodelning är nämligen att man oftast delar allt giftorättsgods lika (11 kap 3 § äktenskapsbalken). Genom att göra egendomen till enskild försäkrar du att just din egendom kommer ärvas av dina barn. Annars skulle vissa delar av din egendom kunna hamna hos din framtida make vid en bodelning och därmed ärvas av hans barn.

Det finns en del formkrav på ett äktenskapsförord för att detta ska vara giltigt. Det ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Innehållet måste också vara av ett särskilt slag, egendomen måste vara specifikt utpekad etc. Äktenskapsförordet måste sedan registreras hos skatteverket. För att vara säker på att blir rätt rekommenderar jag att ni vänder er till oss på Lawline. Det går lätt och smidigt att göra ett äktenskapsförord genom vår onlinetjänst.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?