Gällande preskriptionstid vid fordran mot auktionsfirma

2015-06-10 i Preskription
FRÅGA
Jag som privatperson anlitade en auktionsfirma för några år sedan att sälja ett par föremål. Jag fick papper på hur mycket de såldes för och att pengarna skulle betalas ut inom två veckor. Några pengar kom dock aldrig. Vid kontakt med firman skjuter de hela tiden upp tiden (muntligt) då de ska skicka mig pengarna. Nu har jag inte hört något på flera år. Hur lång är preskriptionstiden för deras skuld till mig i detta fall? Är den 3 eller 10 år?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln är att preskriptionstiden är 10 år och det följer av 2 § preskriptionslagen som du hittar HÄR. I samma bestämmelse finns ett undantag i andra stycket. Undantaget är tillämpligt på situationer då en näringsidkare har en fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.

I ert fall har du en fordran mot en näringsidkare (auktionsfirman) och undantaget i andra stycket är inte tillämpligt. Då gäller huvudregeln innebärande en preskriptionstid på 10 år.

Enligt 8 § preskriptionslagen förklaras innebörden av preskription. Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran. Om din fordran mot auktionsfirman har preskriberats kan du inte längre göra gällande din rätt till betalning.

Preskriptionsavbrott kan ske enligt 5 § preskriptionslagen. Preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden avbryts och ny preskriptionstid börjar gälla från den dagen avbrottet sker (6 § preskriptionslagen).

Preskriptionsavbrott kan ske genom att:

1, Gäldenären utfäster betalning eller på annat sätt erkänner fordringen.

2, Gäldenären får ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från borgenären.

3, Borgenären väcker talan mot gäldenären. Kan ske vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten, skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att i ert fall är preskriptionstiden 10 år. Ni bör se till att preskriptionsavbrott sker om så inte redan skett. Vid fortsatta problem att göra gällande er fordran kan ni vända er till kronofogden och kräva betalningsföreläggande. Detta förfarande regleras i 2 § lagen om betalningsföreläggande. Om auktionsfirman bestrider detta kan ärendet skickas vidare till tingsrätten. En god idé kan vara att samla in bevismaterial, det kan vara bekräftelser på mottagna kravbrev eller liknande, för att visa att fordringen inte har preskriberats.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss på Lawline igen om du behöver mer hjälp.

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (534)
2020-06-30 Preskription av fordran
2020-06-30 Är preskription samma sak som skuldsanering?
2020-06-30 Preskription av betalningsansvar
2020-06-30 Preskription och preskriptionsavbrott

Alla besvarade frågor (81824)