Gällande laglott och arvsrätt vid ena maken frånfälle

2017-02-07 i Arvsordning
FRÅGA
Ett gift par har tre gemensamma barn och inga särkullbarn. Alla tre barnen har egna barn. Ett av barnen har avlidit. Paret har ett inbördes testamente som ger den efterlevande maken förfogandet över det gemensamma boet.Vad gäller då vid ena makens frånfälle beträffande laglott och arvsrätt?Har barnbarnen tillhörande avlidna barnet rätt till laglott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

När någon av makarna avlider ska makarnas gemensamma egendom delas upp mellan dem genom bodelning. Normalt tillfaller hälften den efterlevande och hälften utgör den avlidnes kvarlåtenskap.
Kvarlåtenskapen ska fördelas mellan den avlidnes arvingar. De tre gemensamma barnen har rätt till lika delar av arvet, alltså 1/3 var. Då en av dem redan har avlidit träder dennes barn in i dennes ställe och delar lika på arvslotten/tredjedelen. (ÄB 2 kap. 1 §)
Eftersom att det handlar om ett gift par har makarna rätt till makesarv, vilket betyder att efterlevande make ska tilldelas hela kvarlåtenskapen och får fri förfoganderätt över den. (ÄB 3 kap. 1 §) Det upprättade testamentet om förfogande över det gemensamma boet är därför inte nödvändigt, då paret är gifta. Efterlevande make får alltså hälften av den gemensamma egendomen i bodelningen och den andra hälften i makesarv. Arvingarna får inte ut sina arvslotter förrän även efterlevande make har avlidit. (ÄB 3 kap. 2 §)
Eftersom att testamentet gäller till förmån för efterlevande make, har gemensamma bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v.) ingen rätt att kräva ut laglotten när första maken avlider.

När efterlevande make avlider ska arvet efter båda makarna fördelas mellan arvingarna. Som ovan nämnt ska de två barnen få 1/3 var och barnbarnen ska dela lika på 1/3.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning


Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1644)
2021-08-02 Kan man ärva av sina syskon?
2021-08-02 Ärver jag hela min brors kvarlåtenskap?
2021-07-31 Har styvbarn arvsrätt?
2021-07-31 Se till att syskonbarn inte kan ärva

Alla besvarade frågor (94587)