Gällande laglott och arvsrätt vid ena maken frånfälle

Ett gift par har tre gemensamma barn och inga särkullbarn. Alla tre barnen har egna barn. Ett av barnen har avlidit. Paret har ett inbördes testamente som ger den efterlevande maken förfogandet över det gemensamma boet.

Vad gäller då vid ena makens frånfälle beträffande laglott och arvsrätt?

Har barnbarnen tillhörande avlidna barnet rätt till laglott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

När någon av makarna avlider ska makarnas gemensamma egendom delas upp mellan dem genom bodelning. Normalt tillfaller hälften den efterlevande och hälften utgör den avlidnes kvarlåtenskap.
Kvarlåtenskapen ska fördelas mellan den avlidnes arvingar. De tre gemensamma barnen har rätt till lika delar av arvet, alltså 1/3 var. Då en av dem redan har avlidit träder dennes barn in i dennes ställe och delar lika på arvslotten/tredjedelen. (ÄB 2 kap. 1 §)
Eftersom att det handlar om ett gift par har makarna rätt till makesarv, vilket betyder att efterlevande make ska tilldelas hela kvarlåtenskapen och får fri förfoganderätt över den. (ÄB 3 kap. 1 §) Det upprättade testamentet om förfogande över det gemensamma boet är därför inte nödvändigt, då paret är gifta. Efterlevande make får alltså hälften av den gemensamma egendomen i bodelningen och den andra hälften i makesarv. Arvingarna får inte ut sina arvslotter förrän även efterlevande make har avlidit. (ÄB 3 kap. 2 §)
Eftersom att testamentet gäller till förmån för efterlevande make, har gemensamma bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v.) ingen rätt att kräva ut laglotten när första maken avlider.

När efterlevande make avlider ska arvet efter båda makarna fördelas mellan arvingarna. Som ovan nämnt ska de två barnen få 1/3 var och barnbarnen ska dela lika på 1/3.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning


Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo