Gå tidigt sakligt skäl för uppsägning?

FRÅGA
Hej jag har en anställd som tydligen går ca 15-20 min innan arbetsdagen är slut för att duscha han stämplar ut 17.00 som då är den tiden sam han ska sluta jobba. Är detta saklig grund för uppsägning detta har pågått i ca. två års tid.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med denna fråga.

Denna fråga tar upp 1, 2 och 4:e stycket i 7 § LAS

4 st: Tvåmånadersregeln

Uppsägning pga. detta kräver att du har fått reda på ett tillfälle detta skett de två senaste månaderna. Om den anställde slutade göra detta för mer än två månader sen har du inte sakliga skäl(4:e stycket i paragrafen).

2 st: Ultima ratio: Sista lösningen

Du får inte heller säga upp den anställde om du inte har sagt till honom om detta, eftersom det bryter mot ultima ratio-principen i andra stycket i paragrafen. Denna princip innebär att du inte får säga upp någon om du kan lösa problemet på ett annat, mindre ingripande sätt. Uppsägning ska vara sista lösningen.

1 st: Saklig uppsägning

Om båda de tidigare kraven är uppfyllda, dvs. att du har sagt till honom om detta och du fick reda på detta de två senaste månaderna kan du säga upp honom med hänvisning till dålig arbetsmoral/arbetsvägran/skolk enl. första stycket i paragrafen. Det är viktigt att du dokumenterar beteendet så att du har bevis ifall han invänder mot uppsägningen.

Jag hoppas du har fått den hjälp du behöver

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll