Gå på dagen vid provanställning

FRÅGA
Om en anställd har sagt upp sig under provanställning, kan arbetsgivaren då kräva att han går samma dag? Kollektivavtal finns inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det kommer till provanställningar finns det, till skillnad från andra anställningsformer, ingen uppsägningstid. Med detta sagt ska dock arbetsgivaren, om de vill avsluta provanställningen i förtid, varsla den anställde om detta minst 14 dagar i förväg och om den anställde är ansluten till ett fack, även meddela dem om detta enligt 31§ LAS.

När arbetstagaren säger upp sig behöver hen däremot inte ta hänsyn till någon tidsfrist, utan kan säga upp sig och gå på samma dag enligt 6 § 3 st LAS. Eftersom det är den anställde som sagt upp sig här finns egentligen inget hinder att arbetsgivaren ber att personen ska gå på dagen, så länge inget annat är överenskommet.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll