FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB28/11/2019

Gå in i övergivet hus - olagligt?

Hej

Jag undrar om det anses olagligt att gå in i ett övergivet hus OM det är olåst/öppet.

Det finns många hus som står öde och olåsta eller hus där andra besökare brutit sönder tex dörr eller fönster så det står öppet.

Är det straffbart att gå in?

Jag älskar att fota å dokumentera ödehus. Kan hålla koll på ett hus i flera år innan jag går in för att vara säker på att ingen bor där eller sköter om huset.

Lever efter hederskodexen: Ta inget annat är bilder, lämna inget annat än fotspår.

Tacksam för svar då detta är en het potatis å många ödehus-grupper på FB.

Mvh Malin

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag vill börja med att redogöra för tillämpliga bestämmelser för att sedan svara på din fråga i sak.

Allmänt om tillämpliga bestämmelser (hemfridsbrott och olaga intrång).

Enligt 4 kap. 6 § 1 st. brottsbalken ska den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg dömas till böter för hemfridsbrott.

Andra stycket av samma bestämmelse föreskriver att den som intränger eller annars kvarstannar obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe döms till böter för olaga intrång.

Straffet för båda är böter, och om brottet bedöms som grovt kan fängelse utdömas i högst två år.

Hemfridsbrott avser alltså intrång eller kvarstannade i någon annans hus utan tillåtelse. Förutsättningen är att någon äger bostaden. Till definitionen bör även tält eller husvagn även omfattas. Med gård räknas även kringliggande villaträdgård. Med det sagt, avser detta inte övergivna eller annars obebodda hus. Det som istället kan bli tillämpligt vid övergivna hus är olaga intrång, som stadgar att den skyddade platsen enligt förarbeten är kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg. Alltså rör det sig om byggnader eller fastigheter som inte används som bostad.

Enligt 4 kap. 11 § brottsbalken faller varken hemfridsbrott eller olaga intrång under allmänt åtal, såvida det inte är grovt. Det krävs alltså att målsägande själv anmäler det till polisen eller att åklagaren anser att åtal är påkallat ur allmän synpunkt.

Slutsats

Ur juridisk synpunkt kan ett hus som framstår som övergivet ändå ha en ägare. I det fall det finns en ägare till fastigheten eller huset, kan en person som gör intrång göra sig skyldig till antingen hemfridsbrott om det är avsett som bostad för stadigvarande bruk eller olaga intrång om det är fråga om annat än bostad. Det finns inga krav på att en person som äger en bostad faktiskt måste uppehålla i den. Även om bostaden är obebodd under längre tid, eller för den delen olåst, räknas det som ägarens bostad och är skyddad mot hemfridsbrott eller olaga intrång.

Sammanfattningsvis utgör det ett brott om det finns en ägare till huset eller bostaden, även om det framstår som övergivet. Den omständigheten att dörren är olåst eller öppen har ingen betydelse.

Med vänliga hälsningar,

André TitoRådgivare