Fysisk eller digital bouppteckning?

Kan en bouppteckning hållas digitalt eller måste den ske i fysisk form?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


När det gäller bouppteckning är det viktigt att hålla isär begreppen. Med bouppteckning kan avses både den skriftliga handlingen och själva mötet där denna upprättas. Jag går därför igenom vad som gäller för båda. 


Bouppteckningar regleras huvudsakligen i ärvdabalken, och förfarandet är ett led i avvecklingen av ett dödsbo. Den centrala delen av bouppteckningen är att en skriftlig handling upprättas som bl.a. anger den avlidnas egendom och skulder (20 kap 4 § ÄB). Denna handling ska skickas in för registrering till Skatteverket i fysisk form (20 kap 8 § ÄB). Vart handlingen ska skickas beror på vart den avlidne var folkbokförd. Själva handlingen upprättas i sin tur vid ett möte, en bouppteckningsförrättning. Lagen anger vissa ramar för detta möte, men det finns inget hinder mot att det hålls digitalt. Det finns dock detaljerade krav på kallelsen till mötet, och hur man går till väga när någon som blivit kallad inte kan delta. Om du planerar att hålla ett digitalt förrättningsmöte bör du därför vara noggrann med att i kallelsen ange tid för mötet samt hur man går tillväga för att delta. Observera också att vissa berörda personer alltid måste kallas, oavsett om sammanträdet ska hållas fysiskt eller digitalt (20 kap 2 § ÄB). Digital form kan alltså inte väljas för att utesluta någon.


Hoppas att detta är svar på din fråga! Reglerna kring arvskifte och boutredningsfrågor kan upplevas som snåriga, och har du fler frågor går det bra att återkomma. Om du behöver närmare hjälp i själva processen erbjuder vår byrå även möjligheten att boka tid med en jurist!


Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000