Fullmakts giltighet vid demenssjukdom

2017-06-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Gäller anhörigs generalfullmakt för 83- årig demensförklarad före lika gammal särbo.
SVAR

Hej,

Tack för att du använder dig av Lawlines betaltjänster.

Din fråga handlar om en generalfullmakts giltighet när fullmaktsgivaren lider av demens. För att upprätta en giltig fullmakt krävs det att fullmaktsgivaren har rättshandlingsförmåga. En sådan förmåga innebär att en person har förmåga att förstå den rättsliga handlingen, dess innebörd och konsekvenser. Om en person saknar eller har begränsad rättshandlingsförmåga, kan en fullmakt vara ogiltig enligt 10 § avtalslagen. Den kan även förklaras ogiltig om den fullmäktige (den som har mottagit fullmakten) har utnyttjat den dementa personens oförmåga och därigenom fått vederbörande att utfärda en fullmakt, enligt 31 § avtalslagen.

Demenssjukdom kan innebära att generalfulmakten är ogiltig eftersom fullmaktsgivarens förmåga att fullt förstå rättshandlingens innebörd och konsekvenser kan vara begränsad. Just demenssjukdom kan drabba människor på olika sätt, varför sjukdomen i sig inte nödvändigtvis begränsar rättshandlingsförmågan. Hovrätten har i ett avgörande, med stöd av läkaruttalanden, uttalat att sviktande minnesförmåga inte är detsamma som att personen saknar omdöme eller förmåga att förstå sammanhang. Utgången i målet blev att en person som led av alzheimers inte saknat förmåga att förstå vad avtalet innebar och vilka konsekvenser det hade (Hovrätten för Västra Sverige den 10 september 2015 i mål T 5440-14).

Svaret på din fråga är till viss del beroende av medicinska bedömningar. Olika läkarutlåtanden ger stöd för huruvida en person som lider av demenssjukdom förstår innebörden och konsekvenserna av ingångna avtal. Det är alltså centralt hur pass dement en person är i sammanhanget och huruvida sjukdomen i påtaglig grad påverkar personens förmåga att förstå sammanhang.

Hör av dig till oss om något är oklart i svaret eller om du behöver hjälp att närmare utreda frågan i just ert fall.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (355)
2021-07-22 Hur ska min dotters avtal tolkas? Och hur gör vi för att komma ur det?
2021-07-20 Hur återkallas en fullmakt?
2021-07-01 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

Alla besvarade frågor (94336)